Het landelijke ExpEx platform krijgt financiering!

15 december 2019

Deze zomer vierden we ons 5 jarig bestaan. Vijf jaar waarin wij met elkaar ervoor gezorgd hebben dat ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp op de kaart staat. Onze ambassadeurs en de ExpEx hebben daar veel vrije tijd in gestoken. Het is dan ook heel fijn dat we het jaar af kunnen sluiten met mooi nieuws: we krijgen financiering voor onze landelijke activiteiten!

Bij de start van ExpEx heeft het KansFonds een aantal regionale ExpEx-projecten ondersteund. Mede dankzij hun “versneller” hebben wij jongeren in Den Haag en Gelderland kunnen trainen en hebben zij zich ingezet om de jeugdhulp te verbeteren. De versneller is nu gestopt. Het KansFonds heeft besloten om ons landelijk platform te steunen bij het verder landelijk uitrollen van het project en de borging van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg.

Ook diende de PvdA een amendement in bij het wetgevingsoverleg Jeugd van VWS om ons financieel te steunen. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer stemden voor dit amendement. Minister Hugo de Jonge zei: Eigenlijk is het aan gemeenten of ze hier geld voor willen vrijmaken. Maar ik vind eigenlijk dat die club ExpEx wel een hele mooie spiegel voorhoudt hoe het functioneert en soms niet functioneert.“ We bedanken Jeugdzorg Nederland die ons geholpen heeft ervaringsdeskundigheid op de kaart te zetten in de jeugdzorg en bij de landelijke politiek.

Attje

Onze plannen

We waren tot nu toe niet meer dan een samenwerkingsplatform en gaan nu een stichting oprichten. We willen vervolgtrainingen voor de ExpEx ontwikkelen en investeren in hun binden, boeien en begeleiden. Verder kunnen we alle landelijke vragen nu goed afhandelen en onze collectieve ervaringskennis bundelen in adviezen op veel voorkomende thema’s als uithuisplaatsing, kindermishandeling, 18-/18+, gesloten jeugdzorg, de toegang, enz. Ook kunnen we onze regionale samenwerkingsverbanden beter ondersteunen en nieuwe regio’s warm maken voor ExpEx.

De komende maanden gaan we onze plannen verder uitwerken, samen met de organisaties waarmee we in de regio’s samenwerken en de Experienced Experts zelf natuurlijk. Zo kunnen we ervoor zorgen dat in heel Nederland ervaringsdeskundige jongeren gelijkwaardig mee kunnen bouwen aan een betere jeugdzorg.

Heb je ideeën of input voor ons? Mail dat dan naar info@expex.nl