Gabriël pleit voor de Big 5 in uitzending De Hofbar

24 maart 2023

“Kinderen die thuis door een hel zijn gegaan en in handen van Jeugdzorg zijn beland, vrezen vaak voor hun achttiende verjaardag. Want op die dag zijn ze voor de wet volwassen en hoeft Jeugdzorg niets meer voor ze te doen. Jaarlijks belanden er honderden kinderen na een dramatisch verlopen jeugd gewoon op straat. En onze overheid staat erbij en kijkt ernaar.”

Presentator Rutger Castricum bezoekt gezinshuis ValBiDam in de gemeente Krimpenerwaard waar Lucas en Mirjam Pinkse acht kinderen opvangen. Hier mogen de kinderen wél tot hun 21ste blijven en lukt het ze soms om dit te verlengen tot 23 als ze de noodzaak kunnen onderbouwen.
Lucas geeft aan dat de plannen van de staatssecretaris om jongeren van hun 15e tot hun 18e beter voor te bereiden op zelfstandigheid in praktijk vaak niet zullen leiden tot de nodige mate van zelfstandigheid vanwege de achterliggende trauma’s van deze jongeren.

Later spreekt Rutger met staatssecretaris Maarten Van Ooijen, die Jeugdzorg in zijn portefeuille heeft, over de problemen waar jeugdzorgjongeren tegen aanlopen wanneer zij 18 jaar worden.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Orchine Getrouw vertelt als ervaringsdeskundige hoe ze op haar 18e urgentie moest aanvragen voor een eigen woning. Die werd haar niet toegewezen, haar voogd kon haar niet meer helpen omdat ze voor de wet volwassen was geworden en de enige optie die ze had was teruggaan naar haar moeder. Die situatie leverde zoveel wrijving op dat ze een tijdje bij verschillende andere familieleden en vrienden moest verblijven tot ze haar eigen plekje had gevonden.

ExpEx Gabriël heeft vanaf zijn elfde in verschillende instellingen gewoond, maar toen hij 18 werd kon hij niet meer terugvallen op Jeugdzorg. Hij is groot voorstander van verlengde jeugdhulp voor uithuisgeplaatste jongeren, geeft aan dat 18 uit de Jeugdwet moet en legt uit dat het beter is om de Big 5 op orde te krijgen voordat een jongere wordt losgelaten. Gabriël is te zien van 5:42 tot 7:05.
Stichting ExpEx zet zich al jaren in dit voor doel. Zo organiseerden we in november 2022 een actiemeeting samen met Jongerenpanel de Derde Kamer en SAMAH waarbij we iedereen hebben uitgenodigd die met Jeugdzorg te maken heeft; jongeren, ouders, jeugdhulp professionals, jeugdhulpbestuurders, beleidsadviseurs en bestuurders van gemeenten. We schreven mee aan doelenplan voor (de leden van) Jeugdzorg Nederland en schreven Hannah en Gabriël een Position Paper aan de Tweede Kamer waarna zij mochten deelnemen aan een rondetafelgesprek.

Stichting Het Vergeten Kind riep in februari gemeentes, jeugdzorgaanbieders en de Rijksoverheid op om de harde leeftijdsgrens van 18 jaar in de Jeugdzorg los te laten.
geeft aan dat het om 3300 kinderen per jaar gaat die uit huis geplaatst zijn en 18 worden. “Maar liefst 22% van de jongeren die weg moet wordt tijdelijk dak- of thuisloos.”

Kijk hier de hele aflevering terug.