Wat heeft ExpEx je gebracht?

6 december 2023

Voor veel jongeren is ExpEx een omslagpunt in hun leven. Bijvoorbeeld iemand voor wie het de eerste opleiding is die is afgemaakt, het geeft je zelfvertrouwen en zicht op wat je wel kunt. Je bouwt een netwerk met gelijkgestemden op, krijgt een andere rol dan cliënt en hoop voor de toekomst. Je maakt stappen in je eigen herstel en dat gaat natuurlijk niet vanzelf, maar met vallen en opstaan.

Het verhaal van Joyce, ExpEx Midden-Holland

Ik ben gelijk vanuit een wat mindere periode voor mezelf begonnen met de training. Doordat ik vanuit die periode met de training startte, leerde ik enorm veel in een korte tijd. Ik denk dat ik tijdens de training zelfs meer heb geleerd dan dat ik in alle jaren daarvoor vanuit de GGZ heb geleerd. Ik leerde en ervaarde voor het eerst dat ik echt mens kon en mocht zijn en dat een diagnose niks zegt over wie ik echt ben. Ook leerde ik dat ik niet alleen was in deze strijd en dat herstel vaak samen gaat met hoogtepunten en dieptepunten. Na de training had ik een stuk meer zelfvertrouwen; ik durfde voor een groep te staan en durfde daar ook mijn eigen mening te laten horen. Mede door de training en alle activiteiten die ik heb mogen doen weet ik nu veel beter wie ik ben en wat ik kan. Ook durf ik veel meer hoop te houden voor de toekomst, omdat ik weet dat ik er nooit alleen voor sta en er genoeg mensen zijn die mij wel begrijpen en steunen. ExpEx voelt daarin echt als een grote familie.

Het verhaal van Mohini

Ik dacht vroeger dat ik het in mijn eentje allemaal kon veranderen. Bij ExpEx leerde ik om collectieve thema’s te belichten. ExpEx leerde mij ook dat vertrouwen hebben in een medemens belonend en verrassend kan zijn. Expercienced Expert Mannus werd bijvoorbeeld van een kennis, een vriend en uiteindelijk een broer voor het leven. Hierdoor kon ik ook mezelf open stellen.

Ik leerde ook de andere kant zien en begrijpen. Zo besefte ik dat er professionals zijn die wel werken met hun hart maar door andere redenen werken vanuit een boekje. Bijvoorbeeld omdat ze nieuw zijn de protocollen willen navolgen of omdat ze juist zolang werken, niet willen dat het verandert.  Ik leerde hoe je juist door je ervaringen iemand kan inspireren om de dingen te zien zoals jijzelf.

Door mijn erkenning en de bejegening van mijn collega’s en andere ExpEx leden werd ik de professional die ik wilde zijn; een mens die als een passage mee MAG lopen in iemands leven om iets te veranderen, verbeteren of om een zaadje te planten wat later tot bloei kan komen.


Een tijd geleden is er een reünie geweest met oud-deelnemers van de training Werken met eigen ervaring. Wij hebben hen gevraagd wat de training hen heeft gebracht en hoe dit hen heeft geholpen in het dagelijks leven en hun werk.

Het verhaal van Thomas

Door de training heb ik geleerd om meer en beter te luisteren en hoe ik mezelf het beste kan verwoorden. Daarnaast ben ik mezelf beter gaan (h)erkennen. Ik kan onderscheid maken tussen wie ik vroeger was en wie ik nu ben. Hierdoor ben ik mezelf meer gaan geloven en heb ik een stabielere basis opgebouwd. Ik kan nu beter naar de goede dingen kijken van de hulpverlening en mijn gedachte is veranderd van ‘ze zijn slecht’ naar ‘ze doen hun best’. Na de training ben ik bij meerdere organisaties aan de slag gegaan, zo heb ik meegedacht bij de aanbesteding in Utrecht. Ook ben ik weer begonnen aan een opleiding.

Het verhaal van Mila

Door de training ben ik een stuk eerlijker en opener geworden, ik ervaar veel minder schaamte nu. Ook heb ik vrienden gemaakt en ervaar ik nog steeds veel steun van mijn trainer Ravi. Ik gebruik alles wat ik heb geleerd in gesprekken die ik voer met jeugdzorg en families om mij heen. Ik kan nu veel beter feedback geven en het ook rustiger aanpakken. Na de training heb ik een gesprek mogen voeren met een mevrouw van de Kinderbescherming. Ik hoop dat ik dit soort gesprekken nog vaker mag gaan voeren en veel mag samenwerken met de hulpverlening. Tot op de dag van vandaag pak ik het ExpEx boek er nog geregeld bij als ik me wat minder goed voel.

Het verhaal van Ravi

De training heeft echt een transformatie in mijn leven teweeggebracht. Het voelde bijna als een soort groepstherapie. Mijn vriendenkring is nu veel diverser, met mensen uit de LHBTQ-gemeenschap. En eerlijk gezegd, mijn kijk daarop is compleet veranderd. De training heeft me ook geleerd hoe belangrijk goede communicatie is; van oogcontact maken tot feedback geven en het aangeven van mijn eigen grenzen. Na de training voelde ik me klaar om een stap te zetten in de jeugdzorg, waar ik drie jaar vrijwilligerswerk heb gedaan. Daarna ben ik gegroeid tot trainer en coördinator. Nu werk ik al 5 jaar voltijds als ervaringsdeskundige en geef ik naast de training ‘Werken met eigen ervaring’ ook de training ‘Het begint bij mij’.

Het verhaal van Ricardo

In de training heb ik veel mogen leren van de anderen in mijn groep. Het haalde de scherpe randjes van alles af. De training voelde als een begin om alles blijvend te ontwikkelen. Ik ging van een machojongen naar een rustigere jongen. De (zelf)stigma’s die ik had zijn letterlijk afgepeld. Na de training heb ik meegedaan aan het JOOZ-project voor jonge ouders en met de ervaringslijn voor jongen uit de gesloten jeugdzorg. Ik heb er zelfs mijn werk van gemaakt, eerst een tijd bij IrisZorg en nu als kwartiermaker bij de BSA jeugdhulp. Ik zit momenteel in meerdere projecten als projectleider om ervaringsdeskundigheid een plek te geven in de organisatie.

Dit artikel is onderdeel van ons jubileum magazine. Lees en blader er door op deze pagina.