Vloggen met ExpEx

21 juli 2017

ExpEx zijn Experienced Experts. Ervaringsdeskundige jongeren met een verhaal een een achtergrond binnen de jeugdhulp. Twee ExpEx, Miranda en Elwin, hebben voor JSO een vlog gemaakt om te vertellen over hun ervaringen.

Als ExpEx kunnen de getrainde jongeren de verbinding zijn tussen de leefwereld van de jongeren en de systeemwereld van de hulpverlening. De ervaringsdeskundige jongeren kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Een luisterend oor zijn, als maatje voor jongeren die nu hulp krijgen. Maar ook hulpverleners adviseren vanuit het unieke perspectief van (voormalig) cliënt, of voorlichting geven aan gemeenten en organisaties.

Flexpool

De manier waarop de ExpEx-organisatie wordt geregeld verschilt per regio. In sommige regio’s vormen de ervaringsdeskundige jongeren een flexpool, waarbij ze hun kennis delen met verschillende partijen in het sociale veld. In andere regio’s zijn de ExpEx juist verbonden aan één organisatie.

Miranda

De 26-jarige Miranda maakt deel uit van de flexpool Midden-Holland. Toen ze 21 was en nog op school zat, werd ze moeder van een zoon. Ze wist zich geen raad met de situatie. In een opvanghuis voor jonge moeders is ze op weg geholpen en heeft ze haar opvoedvaardigheden kunnen ontwikkelen. Miranda gelooft in de kracht van vrouwen die jong moeder worden en ze is ExpEx geworden omdat ze openheid wil creëren over jong ouderschap. Haar boodschap deelt ze in een vlog.

Elwin

Elwin is student Social Work op de Hogeschool Rotterdam en is als ervaringsdeskundige actief binnen de GGZ. Hij heeft zelf ervaren wat het is om dertien jaar fysiek en geestelijk mishandeld te worden en hij heeft negen jaar een depressie gehad. Als getraind ExpEx in Rotterdam wil Elwin zijn ervaringen inzetten, zodat anderen ervan leren. In zijn vlog (zet het geluid hard!) laat hij op beklemmende wijze de impact van zijn depressie zien en wat hem geholpen heeft. Zijn boodschap: “menselijkheid gaat voor professionaliteit”.