Nieuw: ervaringsdeskundige jonge vluchtelingen

Aan een lange tafel in de tuin in de Sumatrastraat, Den Haag eten 15 mensen samen pizza. Een toevallige groep bij elkaar? Zeker niet! Dit zijn jongeren die belangstelling hebben voor een nieuw project. Jongeren uit Soedan, Eritrea, Syrië, Afghanistan die allemaal 1 ding gemeen hebben. Ze zijn zonder ouders gevlucht en bouwen hier alleen aan een nieuwe toekomst. Een weg met hobbels, stress en frustratie. Zij weten als geen ander hoe lastig dat is en wat je dan nodig hebt.

Met subsidie van gemeente Den Haag, Kans- en Oranjefonds gaan we een, in de jeugdhulpverlening beproefd concept ExpEx, toepassen op jonge alleenstaande vluchtelingen. Deze jongeren kunnen, na een intensieve training ingezet worden als ervaringsdeskundige in de begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Terug naar de tafel waar Mannus Boote vertelt over zijn eigen ervaringen. ‘Gevlucht uit huis’, ondersteunt hij nu als ervaringsdeskundige jongeren, traint en coacht ervaringsdeskundigen en heeft inmiddels een betaalde functie in de hulpverlening. Dus help jij goed! reageert een van de jongens spontaan, de anderen knikken instemmend.

Dan het verhaal van Ossama Abu Amar, alleen gevlucht uit Palestina en nu, vanuit Beyond Borders de belangenorganisatie van AMV-ers, voor 100% gedreven om andere AMV-ers te helpen. Ossama vertelt: als we AMV-ers vragen: wat heb je gemist toen je hier kwam? Is het antwoord: ‘een grote broer die me hielp”. Wederom herkenning op alle gezichten!

Denken in kansen en mogelijkheden, positief blijven is de boodschap die Khalil, ook AMV-er in zijn persoonlijke verhaal meegeeft. Sluit je niet af maar leer snel de taal en zoek contacten, bouw een netwerk. Kijk vooruit en stop niet na een tegenslag. Dan kan je net als ik het onmogelijke bereiken.Als iemand de deur een beetje voor je opent moet je er zelf doorheen lopen, ze duwen je echt niet!”

De verhalen inspireren. Deze jongeren willen door Mannus en Ossama getraind worden. Eigen ervaringen een plek geven, je kracht leren kennen en gebruiken, goed communiceren, luisteren en durven! Een ander helpen door je ervaring functioneel te gebruiken en samen oplossingen te zoeken.

En anderen helpen is de drijfveer. Natuurlijk is er ook twijfel, kan ik dat wel? En als we getraind zijn wat kunnen we dan doen? Er volgen voorbeelden. Je kan een AMV-er uit jou eigen land of een groep jongeren van een woongroep ondersteunen. Of advies of voorlichting geven aan professionals of de gemeente. Begrip kweken, vertellen wat AMV-ers nodig hebben en samen zoeken naar oplossingen.

We doen met elkaar nog wat oefeningen als voorproefje op de training van twee weekenden in augustus. Een training voor maximaal 15 personen. Na een individueel intake gesprek volgt selectie. Ze moeten een commitment van minimaal een jaar aan kunnen gaan. Deze jongeren gaan ervoor. Ze realiseren zich dat ze niet alleen anderen helpen maar ook werken aan eigen ontwikkeling en dat het goed is voor die, zo belangrijke CV. Nieuwe kansen, dat is waar ze voor gevlucht zijn.

Een krachtige en tegelijk kwetsbare groep jongens en meisjes. Voor het projectteam is vanavond duidelijk: dit wordt een succes waar meer instellingen en gemeenten profijt van kunnen hebben. Want het is actueel: we moeten meer werken met ervaringsdeskundigen! En dat gaan wij doen!

Impressie van de informatiebijeenkomst op donderdag 28 juni van het project “Training en inzet ervaringsdeskundige ex AMV-ers”. Monique.

Meer informatie

Dit project wordt begeleid en uitgevoerd door Beyond Borders en ExpEx in samenwerking met lokale organisaties als bijvoorbeeld Migrascoop. Met ondersteuning van Fietje Schelling, ambassadeur van de ExpEx en Monique Haveman, Mix Support.

Wilt u nu al meer weten of heeft u suggesties bel of mail dan gerust met een van de projectleden.

Ossama Abu Amar: trainer – Beyond Borders
o.abuamar@beyondborders.nu 0619060301

Mannus Boote: trainer – ExpEx
mannus.boote@expex.nl 0612715485

Santje Geuze – directeur- Beyond Borders
s.geuze@beyondborders.nu 0633052770

Fietje Schelling – ambassadeur ExpEx
info@fietjeschelling.nl 0634949923

Monique Haveman – adviseur MiX Support
monique@mixsupport.nl 0634949920