‘We zijn hoopverleners en familie voor elkaar’

28 augustus 2018

Als je zelf ervaring hebt met jeugdhulp, dan kan je een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van hulp aan andere jongeren. Dat is tenminste de visie van het platform ExpEx. Door het hele land trainen zij jongeren die ervaring hebben met jeugdzorg of ggz, maar ook jongeren die niet door jeugdhulp zijn bereikt.

De kracht van de ervaringsdeskundige

Mannus en Mohini zijn ExpEx, oftewel Experienced Experts. Er worden verschillende trainingen gegeven om jongeren competenties te leren van een ervaringsdeskundige, zodat zij kunnen werken bijvoorbeeld als maatje (luisterend oor voor jongeren), als adviseur of gesprekspartner van organisaties en overheden of als voorlichter voor groepen. Ook zetten ExpEx eigen projecten op, bijvoorbeeld het maken van ervaringstheater of organiseren van activiteiten voor specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen of jonge ouders. Daarnaast werkt het platform ook als een soort uitzendbureau. “Vaak komen organisaties bij ons als ze ergens een ervaringsdeskundige jongere voor nodig hebben”, vertelt Mannus.

Een positieve plek

Wat je als ExpEx doet, verschilt erg per persoon en per regio. “Ik denk dat het echt onze kracht is dat we gewoon een basis aanbieden om je persoonlijke ervaringen een positieve plek in je leven te geven, te weten hoe je dat functioneel in kan zetten om dingen te verbeteren en dat iedereen dat op zijn eigen manier doet. De één start een onderneming, de ander start een opleiding in de zorg. Sommigen hebben hiernaast een baan en doen ExpEx erbij als vrijwilliger.

Groei

Mohini haakt hier op aan: “Ik zie ExpEx als een soort zaadje van een boom. Je kan pas je takken laten groeien, als de stam er is. Voor de ExpEx-jongeren is onze groep de stam en daarna groeien ze allemaal een andere kant uit.” Mannus: “Eerst baalden we altijd heel erg als er mensen in onze groep niet slaagden voor de training of aansluitend niet bij ExpEx hun ervaringskennis gingen inzetten. Maar ook voor hen is deze cursus een deel van hun herstel, dat ze kunnen gebruiken om zichzelf en anderen te helpen, op welke manier dan ook. Ook bij hen is het zaadje van de boom geplant.”

ExpEx-family

Mohini en Mannus noemen ExpEx liefkozend de ‘ExpEx family’. Mohini: “Ik heb een paar van mijn vrienden ontmoet via ExpEx. Vergelijkbare levenservaring en samen zo’n proces doormaken, dat schept een band.” Mannus vervolgt: “Voor velen van ons is de ExpEx-groep de familie die we niet meer hebben of nooit hebben gehad. We zijn geen hulpverleners, maar hoopverleners. Ik gun elke jongere die de jeugdhulp verlaat een traject als dit”.

Ik gun elke jongere die de jeugdhulp verlaat een traject als dit