Vraaggesprek over het nieuwe Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid

2 april 2024

Op 1 november tijdens de Dag van de Ervaringsdeskundigen ging onze landelijk coordinator Mannus Boote in gesprek met Wilma Boevink en Alie Weerman. Onder leiding van Daantje Daniëls, voorzitter van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen, spraken zij over het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid.

Hieronder passages van het gesprek dat Mannus aan het woord was. Het hele artikel is te lezen in het tijdschrift Participatie en Herstel

Het beroepscompetentieprofiel is nu verbreed naar de nieuwe werkvelden. Kun je daar meer over vertellen? 

Mannus Boote: Jazeker, de verbreding ligt erin dat het profiel niet alleen van toepassing is in de GGZ en verslavingszorg, maar ook in andere sectoren zoals vluchtelingenwerk, wijkteams en jeugdzorg. Ook daar wordt ervaringskennis ingezet. Ik was betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe profiel. Je zag in de werkgroep dat die diversiteit er direct al was; mensen hadden ervaring metarmoede, thuisloosheid, een lichamelijke beperking, huiselijk geweld en sekswerk. Dat maakte ook dat we interessante gesprekken hadden over de taal die we gebruiken; in elke sector gebruik je een andere taal. Dus je ziet ook dat er verschillende woorden gebruikt worden in het nieuwe competentieprofiel. Er wordt minder strak vastgehouden aan de term ‘herstel’; het gaat om een ontwikkeling. Dus de verbreding zit zowel in de taal, in de sectoren die het omvat alsook op het terrein van de toepassingen, dus wat je ermee kunt. 

Voor welke doeleinden kan het nieuwe BCP gebruikt worden?

De competenties kunnen ook input vormen voor het maken van functiebeschrijvingen en het is een basis voor een visiestuk. Er zitten kritische beroepssituaties in, die gaan over wat we voor lastig dingen tegenkomen in ons vak, wat specifieke uitdagingen zijn. Zoals het omgaan met afstand en nabijheid, of met trots en schaamte; dat zijn thema’s die je ook in trainingen kunt gebruiken of in intervisie. Het competentieprofiel kun je dus voor veel doeleinden gebruiken. Het profiel werkt niet als een blauwdruk. Haal er dus uit wat van voor jou van toepassing is.Het is echt een basisdocument voor alle lagen van de organisatie: van de vrijwilliger tot de leidinggevende. Iedereen zou het gelezen moeten hebben.

Welke visie ligt er onder?

Dat is de vrije ruimte en emancipatie, omdat we een emancipatiebeweging zijn. Ik herinner me dat we in de werkgroep een keer een discussie hadden over de vraag of het activistische nog benadrukt zou moeten worden in het profiel, want volgens sommige mensen was dat niet meer nodig. Die zitten op een goede plek en komen in dienst en het gaat goed met henzelf en hun werk. Maar we hebben ervoor gekozen om het activistische wel te behouden, juist omdat nog niet iedereen op een goede plek zit. De aanpak hiervoor heeft misschien wel andere vormen aangenomen, bijvoorbeeld hoe we moeten strijden voor onze positie, maar het blijft een emancipatiebeweging.

We hebben geprobeerd de hokjes af te breken tussen vrijwillig en betaald werk en tussen sectoren. Ervaringskennis is in België bijvoorbeeld op het terrein van armoede heel groot, een thema dat speelt in de leefwereld. Wij zitten zoals we hier zitten dan meer op terreinen zoals de verslavingszorg en hoe het in sectoren in de systeemwereld is ingedeeld Wij kunnen op mensniveau en op ervaringsniveau die hokjes blijven doorbreken. 

Wat wil je tot slot nog toevoegen?

Ik ben blij naast Alie Weerman én Wilma Boevink te zitten. Ik geef alle jongeren in onze training namelijk de geschiedenis mee van onze beweging, zodat we weten waar we vandaan komen en op welke schouders we bouwen. Ik voel dat ik op de schouders van jullie en anderen sta. Dat we het nu samen doen en dus ook schouder aan schouder staan. Maar ik heb ook gemerkt: jullie hebben die shit omgezet tot mest, en dan ga je zo’n functie doen en dan krijg je nog steeds best veel shit over je heen. Dus ik wil jullie ook publiekelijk bedanken hoe jullie voor ons dan opnieuw ook weer strijden, voor ons vak. En jullie bedanken voor wat jullie voor ons en voor alle ervaringsdeskundigen betekenen. 

Wil je de volledige tekst van het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid lezen? Kijk dan hier.