Project Tegengaan van Geweld in de Jeugdzorg

2 augustus 2023

Vanaf 1 maart 2023 gaat het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) verder onder een nieuwe naam: Jeugdstem. Om de bekendheid vast te houden is gekozen voor de ondertitel ‘Vertrouwenspersonen AKJ’. ExpEx is betrokken bij hun Project Tegengaan van Geweld in de Jeugdzorg en geeft input vanuit ervaringsdeskundigen. Deze samenwerking komt terug in hun recent verschenen Jaarverslag 2022.

In juli 2019 deelden wij ons Manifest – Hoe stoppen we het geweld in de jeugdzorg? Dat onze ervaringsdeskundigen zijn gevraagd voor input voor het project van Jeugdstem en onze adviezen hierin worden meegenomen …? 

Vanuit de voorlichtingen werd al snel duidelijk dat het normatieve kader rond geweld beduidend anders is in de jeugdzorg dan in de rest van de maatschappij. Zowel bij jeugdprofessionals als bij jeugdigen wordt geweld gezien als iets wat erbij hoort. De voorlichtingen die in het kader van het project gegeven worden en het nabespreken van geweldsincidenten binnen de jeugdhulpinstantie spelen een belangrijke rol bij het de-normaliseren van geweld in de jeugdzorg. In de gesprekken met jeugdigen geven zij het belang aan van het (structurele) bezoek van de onafhankelijke vertrouwenspersoon die expliciet vraagt naar onderwerpen die duiden op geweld. Dit werkt drempelverlagend om een geweldsincident ook echt te bespreken.
Jaarverslag Jeugdstem 2022, p.21

Op 24 januari 2023 heeft er een online symposium Tegengaan van geweld in de jeugdzorg plaatsgevonden. Hieraan hebben ervaringsdeskundigen van ExpEx, medewerkers van Elker Jeugd & Onderwijs en Peter Dijkshoorn bijgedragen. Bekijk de uitzending hier terug.