Fietje Schelling: deskundig door ervaring

4 mei 2016

Fietje Schelling sprak in het kader van de ‘Deskundig door ervaring’ Participatieprijs met Movisie over de meerwaarde van ExpEx, dilemma’s bij de inzet hiervan en andere interessante initiatieven in de jeugdhulp.

Wie ben je en wat doe je met ervaringsdeskundigheid?

Fietje: ExpEx is een project waarbij jongeren die vroeger in de jeugdhulp hebben gezeten een basistraining ‘werken met eigen ervaring’ krijgen, en vervolgens ingezet worden als maatje of als adviseur van instellingen en gemeenten. In Den Haag, Gouda, Dordrecht en Gelderland zijn jongeren inmiddels getraind en worden zij ingezet.

Waarom is het belangrijk wat jullie doen?

Fietje: Jongeren in de jeugdhulp geven al jaren aan dat zij graag ervaringsdeskundigen in de hulp willen tegenkomen. Jongeren die hetzelfde als zij hebben meegemaakt, hen begrijpen en een goed voorbeeld voor ze kunnen zijn door te laten zien dat je er ondanks een ‘klote’ jeugd toch uit kan komen. Het zijn vrijwilligers die hun ervaring een plek hebben gegeven in hun leven en daarom goed in staat zijn andere jongeren te helpen en goede feedback te geven aan instellingen en gemeenten over echte transformatie van de hulp.

Waar lopen jullie tegenaan? Hoe lossen jullie dat op?

Fietje: Het is lastig om geld te vinden voor innovatieve ideeën. We zoeken actief naar fondsen, vragen gemeenten om trainingen te betalen en proberen instellingen te motiveren om projecten te trekken. De ExpEx worden nog te weinig ingezet door de instellingen. Het is nieuw, medewerkers zijn nog onbekend met de mogelijkheden en huiverig voor nieuwe dingen. We geven daarom veel voorlichting in teams, vragen organisaties om aan te sluiten bij ons partneroverleg en bezoeken het management van instellingen.

Wat vind je nog meer interessante initiatieven die met ervaringsdeskundigheid werken?

Fietje: De ‘Kwikstart app’ van Kinderperspectief en het spel ‘Ben jij er klaar voor’ dat de jongerenraad van Cardea heeft ontwikkeld. Die vind ik heel interessant omdat het gaat over de aansluiting tussen 18- en 18+ hulp in de jeugdhulp. Bij het spel laten ervaringsdeskundige jongeren, bijvoorbeeld ExpEx, jongeren uit de jeugdhulp en medewerkers ervaren waarom het belangrijk is dat je goed wordt voorbereid op je zelfstandigheid. De Kwikstart app ondersteunt de jongeren daar bij.

Het hele interview -samen met Ben Schelleman van de Vakvereniging voor ervaringswerkers- is te lezen op de website van Movisie: Ervaringsdeskundigen worden vaak niet als volwaardig teamlid behandeld.

Ook interessant