Erkenning als je geweld hebt meegemaakt

20 april 2023

Noah: “Ik heb een geweldsmisdrijf meegemaakt. Hier kreeg ik behandeling voor, die ik zelf moest betalen. Ik vertelde dit aan een ervaringsdeskundige en zij wees me op de mogelijkheid om schadevergoeding aan te vragen, zonder dat dit invloed heeft op mijn uitkering. Graag deel ik mijn ervaring en deze tip weer met jullie allemaal.”

Misschien ken je het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven in de Jeugdzorg. Commissie De Winter deed onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en als je dit had meegemaakt, kon je tijdelijk een schadevergoeding krijgen. Dit kan helaas niet meer, maar er is nog een ander schadefonds waar niet veel mensen vanaf weten: Het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als je een geweldsmisdrijf hebt meegemaakt en hier (mentaal) letsel van hebt ondervonden, kan je hier een beroep op doen. Bijvoorbeeld als je een zedenmisdrijf hebt meegemaakt en hier behandeling voor hebt gevolgd of een periode niet hebt kunnen werken.

In de brief die Noah kreeg, met de boodschap dat de aanvraag toegekend was, stond: De uitkering is een tegemoetkoming voor het onrecht en leed dat jou is overkomen en voor eventuele financiële schade die hierdoor is ontstaan. De uitkering is een uiting van maatschappelijke solidariteit en een blijk van erkenning van uw slachtofferschap.

“De toekenning die ik kreeg deed best wel veel met mij. Er is nooit echt iets mee gedaan vanuit Justitie, de zaak werd geseponeerd. En dit was de eerste keer in 10 jaar dat ik wel erkenning vanuit de overheid kreeg dat mij iets is overkomen en ik slachtoffer ben. Dit was voor mij een groen licht om mijzelf niet meer de schuld te geven en het echt te gaan verwerken.”

Noah

Je kunt ook proberen een tegemoetkoming aan te vragen via de website Schadefonds.nl. Je hebt bewijzen nodig dat je iets is overkomen. Dit hoeft geen rechtszaak te zijn, maar kan ook een aangifte zijn of een PTSS-diagnose bijvoorbeeld. Je kunt bij je aanvraag hulp krijgen van Slachtofferhulp Nederland.