Wat volgens ExpEx nodig is voor de om- en afbouw van gesloten jeugdzorg

1. Cultuurverandering

We willen liefdevolle zorg. Dit betekent dat jongeren voldoende echte aandacht krijgen en gelijkwaardig bejegend worden. Ook moet hun mening gevraagd worden en is eerlijke communicatie nodig over waarom er wat gebeurt. Zorg ervoor dat regels samen gemaakt worden en vooral op maat zijn. We willen zelf de regie hebben over ons plan en het proces. Hierdoor komen jongeren in hun eigen kracht, wordt hun draagkracht vergroot en krijgen ze weer perspectief.

2. Personeel

Personeel moet scholing en training ontvangen zodat zij liefdevolle zorg kunnen geven en hun kennis en vaardigheden vergroot worden. Bijvoorbeeld om integraal en destigmatiserend te werken of geweldloos verzet en de presentiebenadering toe te passen. Zorg voor voldoende ruimte voor reflectie, bijvoorbeeld in intervisie, zodat er van fouten geleerd kan worden. We willen vaste gezichten, waar jongeren op kunnen bouwen. En neem afscheid van personeel dat niet mee wil gaan in de veranderingen.

3. Ervaringsdeskundigen

Werk samen met ervaringsdeskundigen in het gehele proces. Laat ze meewerken en meedenken in teams of vraag ze het leefklimaat te onderzoeken en ideeën te bedenken hoe dit te verbeteren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de inzet van ervaringscoaches bij de begeleiding van jongeren naar andere zorg of vervolgplekken.

4. Landelijke aansturing

Landelijke aansturing is nodig, op financieel vlak maar ook als het gaat om nu al stoppen met onnodige vrijheidsbeperking. En welke groepen als eerste dichtgaan, om te voorkomen dat de meest beruchte trage instellingen als laatste sluiten. Dat kan bijvoorbeeld door bij één instelling alvast een opnamestop te doen, in plaats van door te draaien met een lage capaciteit.

5. Kwaliteit

Meer onderzoek naar effect van behandelingen en grondige evaluaties is nodig. Doe regelmatig leefklimaatonderzoek en deel deze informatie transparant. Ook willen wij voor jongeren goede informatievoorziening over het zorgaanbod en vervolgmogelijkheden.  Zorg voor goede begeleiding van jongeren naar andere zorg of vervolgplekken.

6. Samenwerken

Werk integraal en met verschillende domeinen samen. Betrek het eigen netwerk van de jongeren bij de hulp of behandeling en zorg ook voor goede contacten met de buren en de wijk.

Leestip: Al ons nieuws, ervaringen en kennis rondom de gesloten jeugdzorg, verzamelen we op www.expex.nl/gesloten