Verleiden en Verrijken: kansen ervaringsdeskundigen voor de jeugdzorgarbeidsmarkt

27 juni 2023

De DSP-groep heeft onderzoek gedaan naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Verleiden en Verrijken’ is een quickscan naar kansen voor de inzet van ervaringsdeskundigheid voor de jeudzorgarbeidsmarkt.

Onze landelijke coördinator Mannus Boote is geïnterviewd voor deze quickscan naar kansen voor de inzet van ervaringsdeskundigheid voor de jeudzorgarbeidsmarkt.

De veronderstelling was dat er onbenut arbeidspotentieel te vinden is voor de jeugdzorg onder mensen die ervaringskennis hebben. Als zij verleid worden toe te stromen naar de jeugdzorgarbeidsmarkt, kan de kwaliteit van de zorg worden verrijkt.

De reactie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “We zijn het met de onderzoekers eens dat er kansen liggen voor werkgevers, onderwijs en brancheverenigingen. We hebben hen daarom gevraagd om hier acties op te zetten, aanvullend op hetgeen al in gang is gezet.”

Ben je benieuwd naar antwoord op onderstaande vragen? Check dan nu het rapport!

  • Wat is de visie op (de inzet van) ervaringsdeskundigheid bij opleidingen voor jeugdzorgprofessionals, welke plek heeft ervaringsdeskundigheid in het curriculum? 
  • Wat is de visie op (de inzet van) ervaringsdeskundigheid bij werkgevers in jeugdzorg?
  • Hoe wordt er op dit moment al uitvoering gegeven om ervaringsdeskundigen aan te trekken voor de jeugdzorgarbeidsmarkt?
  • En wat zijn de mogelijkheden voor het vergroten van het potentieel aan ervaringsdeskundigen?