Themamaand oktober over eenzaamheid

2 november 2022

De Week tegen Eenzaamheid was dit jaar van 29 september tot en met 6 oktober, daarom stond op onze instagrampagina @expex_nl  de hele maand oktober in het teken van het thema eenzaamheid. Dit probleem speelt onder alle leeftijden, maar dat eenzaamheid onder jongeren groter is dan onder ouderen is voor velen moeilijk te bevatten. We lieten ExpEx aan het woord, gingen live om vragen te beantwoorden en organiseerden een online ervaringscafé waar deelnemers steun en herkenning bij elkaar konden vinden.

Eenzaamheid wist je dat 1

Eenzaamheid heeft niet altijd te maken met de hoeveelheid mensen om je heen. Iemand kan zich eenzaam voelen, terwijl diegene genoeg mensen om zich heen heeft.
Wetenschappers spreken over twee soorten eenzaamheid: sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.
Bij sociale eenzaamheid is er sprake van een te klein sociaal netwerk, iemand heeft een tekort aan verbinding en heeft een sociale behoefte aan meer contact.
Emotionele eenzaamheid kan te maken hebben met het missen van een belangrijk persoon in je leven. Geen enkel contact kan de leegte van de relatie die je mist opvullen. Hetzelfde gevoel kun je ervaren na een verhuizing of scheiding.
Emotionele eenzaamheid kan ook een gevolg zijn van het niet kunnen of durven praten over gevoelens.
Dat kan het geval zijn als iemand alleen oppervlakkige relaties heeft, wegens een gevoel van minderwaardigheid of als iemand sociaal niet zo sterk is.
Het niet krijgen van emotionele steun, hulp en begrip kan een gevoel van eenzaamheid tot gevolg hebben.

Eenzaamheid je bent niet alleen

Ervaringsverhaal van Steph, ExpEx Flevoland

Steph werd als kind uithuisgeplaatst en voelde zich eenzaam door het gemis van haar moeder. Een stabiele thuisbasis, een liefdevolle man en herkenning bij lotgenoten hielpen haar om zich beter te voelen. Nu zet ze zich in voor jongeren die door hetzelfde heengaan.

Wat is jouw ervaring met eenzaamheid?
“Toen ik 4 jaar was, werd ik uithuisgeplaatst. In het pleeggezin waar ik terecht kwam voelde ik geen ruimte om mezelf te zijn. Ik miste mijn moeder bij wie ik altijd mijn verhaal kwijt kon. Het afscheid

nemen van mijn moeder na de bezoekmomenten deed me altijd het meeste pijn. Het missen van mijn moeder zorgde voor een soort leegte die geen enkel ander persoon kon opvullen. Ik heb me in die periode heel eenzaam gevoeld.”

Wat heeft jou geholpen om je minder eenzaam te voelen?
”Ik heb inmiddels weer een stabiel thuisfront en een lieve man die niet oordeelt. Door hem voel ik me gezien en gehoord. Ik mis mijn moeder nog steeds, maar ik heb het een plekje kunnen geven. In groepstherapie heb ik mensen leren kennen die hetzelfde hebben meegemaakt, en dat zijn later goede vriendinnen geworden. We geven elkaar steun en bij hen voel ik me eindelijk begrepen.”

STEPH —EXPEX FLEVOLAND 1

Wat zou je mensen willen meegeven die zich op dit moment heel eenzaam voelen?
“Ik dacht ook dat het nooit meer goed zou komen, en ik heb heel veel pijn en verdriet moeten hebben om hier te komen, maar bij mij is het ook goed gekomen. Dat kan bij jou ook. Zoek hulp en ervaar dat je niet alleen bent door met anderen te praten die hier ook doorheen gaan of zijn gegaan.”

Wat doe je als Experienced Expert omtrent het onderwerp eenzaamheid?
“Ik begeleid onder andere jongeren via het maatjestraject. Heel veel mensen denken dat je bij deze begeleiding heel veel moet doen, maar eigenlijk is het al genoeg om er gewoon te zijn, te luisteren en te zeggen ‘ik zie jou, ik luister naar je en je mag me altijd bellen als er wat is’. Soms bedenk ik me: als ik de steun die ik anderen nu bied zelf had gehad, had ik me veel minder eenzaam gevoeld.”

Je bent niet alleen

Wij vinden dat we wel wat meer liefde naar elkaar mogen tonen en elkaar meer mogen laten blijken dat we niet alleen zijn. Carlijn maakte een post met quotes die je naar iemand kunt sturen die je een hart onder de riem wilt steken.

collage compleet

Deel deze post met een vriend, kennis of een geheel onbekende waarvan je denkt dat hij/zij/die dat nodig heeft.

Ervaringsverhaal van Melissa, ExpEx Midden-Holland

Melissa Expex Midden Holland

Melissa is sinds kort ExpEx in regio Midden Holland en heeft zich tijdens haar eetstoornis erg eenzaam gevoeld. Uit angst voor onbegrip praatte ze niet over wat er in haar omging. Later merkte ze dat júist het delen van haar gevoelens en gedachtes met haar familie bevorderend was voor haar herstel.

Wat is jouw ervaring met eenzaamheid?
“De periode dat ik mij eenzaam heb gevoeld was toen ik diep in mijn eetstoornis zat. Ik en mijn omgeving hadden geen idee wat de oorzaak was van mijn eetstoornis. Ik durfde de mensen om mij heen niet te betrekken bij mijn behandeling. Als ik mezelf al niet begreep, dan zouden anderen mij al helemaal niet begrijpen, dacht ik. En daarom hield ik iedereen van me af en besloot ik het alleen te doen. Toen na onderzoek bleek dat ik autisme had, verklaarde dat een hele hoop.”

Wat heeft jou geholpen om je minder eenzaam te voelen?
“Toen eenmaal duidelijk werd dat ik autisme had, kreeg ik psychotherapie. Ik vond veel herkenning bij mijn groepsgenoten en voelde me eindelijk begrepen. Ook werden mijn moeder en vriend betrokken bij mijn behandeling waardoor ik veel opener naar hen durfde te zijn.

Nu begrijpen zij mij ook en hebben we aan een paar woorden genoeg. Het was fijn om het niet meer alleen te hoeven doen.”

Wat doe je als Experienced Expert omtrent het onderwerp eenzaamheid?
“Ik vind het belangrijk om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Ik ken veel mensen die mentale problemen hebben, en de dingen die ik geleerd heb in mijn proces probeer ik over te brengen op hen. Ik begeleid sinds kort een maatje en laat haar merken dat ze niet alleen is door er simpelweg te zijn.”

Wist je dat mensen met autisme zich vaker eenzaam voelen en vaker sociaal geïsoleerd zijn dan neurotypische mensen?
Bron: AutismeDigitaal

Ervaringsverhaal Quinty, vrijwilliger bij Stichting Join Us

Wat is jouw ervaring met eenzaamheid?
“Ik heb een periode in mijn leven gehad waarin het niet goed met mij ging. Hierdoor was ik niet in staat om naar school te gaan of te werken. Op de dagbesteding die ik had kon ik geen aansluiting vinden. Ik had het gevoel alsof ik er niet toe deed. Doordat ik zo weinig contact had met leeftijdsgenoten was ik vergeten hoe verbinding voelde. Ik miste écht contact en wist niet hoe ik dit moest opzoeken.”

Wat heeft jou geholpen om je minder eenzaam te voelen?
“Ik ben gaan googelen op eenzaamheid en ontdekte stichting Join Us. Ik heb me toen aangemeld voor een Join Us online groep, en belandde in een groep met jongeren die allemaal behoefte hadden aan sociaal contact. Het was ontzettend gezellig en ik voelde veel herkenning. Er zijn zelfs hechte vriendschappen uit ontstaan. Ik ben er veel sterker uitgekomen dan dat ik erin ging.”

Wat zou je mensen willen meegeven die zich op dit moment eenzaam voelen?
“Het is oké om je eenzaam te voelen. Het is niet raar of gek. Je bent leuk zoals je bent, je moet alleen nog mensen vinden die jou accepteren zoals jij bent en zien hoe leuk je bent.”

QUINTY VRIJWILLIGER BIJ STICHTING JOIN US

Live Q&A’s

QA met st Join Us 1

Deze maand zijn er meerdere LIVE Q&A’s op ons account geweest. De eerste was op woensdagavond 19 oktober en ging over stichting Join Us. Bij deze stichting zetten vrijwilligers en begeleiders zich in om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden en voorkomen. Hun doel: de mentale gezondheid van jongeren met eenzaamheidsgevoelens versterken.

Hoe doen ze dat eigenlijk?
Quinty en Judith werken bij deze stichting en vertellen in de livestream wat Join Us doet, hoe je je kan aanmelden bij de stichting, en waarom Join Us zo’n succes is.

Voel jij je ook eenzaam en wil je graag in contact komen met lotgenoten? Je kunt terecht op hun website en instagrampagina @join_us.nu voor meer informatie.
Je kunt de livestream ook hier terugkijken.

Zondagavond 23 oktober gingen Expierenced Experts Melissa, Joyce en Carlijn in gesprek over hoe mentale kwetsbaarheden en pesten eenzaamheid tot gevolg kunnen hebben. Ze vertelden over hoe zij hebben het ervaren, wat hen geholpen heeft en hoe zij nu andere jongeren helpen. Daarnaast antwoordden ze alle vragen vanuit hun rol als ervaringsdeskundige.

Je kunt de livestream hier terugkijken.

LIVE QA 1

Online Ervaringscafé

Online Ervaringscafe

Zondag 30 oktober organiseerde ExpEx een digitale bijeenkomst voor jongeren die worstelen met eenzaamheid. Tijdens een ervaringscafé kunnen deelnemers ervaren dat ze niet alleen zijn, dit keer in hun beleving van eenzaamheid. 
De Zoom-meeting was onder begeleiding van drie ervaringsdeskundigen op onder andere het gebied van eenzaamheid.

Iedereen die het fijn vond om erbij te zijn en/of mee te willen doen, werd gevraagd een DM te sturen om een zoom-link te ontvangen.

Deelnemers waren absoluut niet verplicht om iets te zeggen of de camera aan te doen, omdat we graag wilden dat iedereen zich comfortabel zou voelen en kon merken hoe helpend het delen van je ervaringen kan zijn.