Stop met het opsluiten van kinderen

22 december 2020

De Haagse Experienced Expert Bodine ging in gesprek met VN-vertegenwoordigers en Kamerleden. Wereldwijd worden namelijk nog steeds jaarlijks 7 miljoen kinderen van hun vrijheid benomen. Ook in Nederland verblijven kinderen in politiecellen, justitiële jeugdinrichtingen, gesloten residentiële instellingen en in vreemdelingendetentie.

“Het gaat hier om kinderen, niet om cliënten of nummers, benader ze dan ook alsof het je eigen kinderen zijn”, gaf Bodine aan de aanwezige Kamerleden mee. Ze zat zelf als zwangere 16-jarige in totaal 18 maanden in een gesloten jeugdzorginstelling. Na de geboorte van haar dochter ging ze naar een openere instelling, maar ook daar zaten de deuren vaak op slot. Dit heeft verstrekkende gevolgen gehad voor haar toekomst. “Gesloten zitten, zorgde ervoor dat ik geen toegang had tot goed onderwijs. Dit heeft grote impact op mij gehad en dit draag ik nu nog steeds met me mee.”

Het gaat hier om kinderen, niet om cliënten of nummers, benader ze dan ook alsof het je eigen kinderen zijn!

De Kamerleden hebben toegezegd zich in te zullen gaan zetten om gesloten plaatsing van kinderen nu en in de volgende kabinetsperiode te zullen voorkomen. Lisa Westerveld van GroenLinks sprak zelfs haar wens uit dat er over vijf jaar helemaal geen gesloten instellingen voor kinderen meer bestaan.

Lees meer over de ervaringen van Bodine en de reactie van de Kamerleden op de site van Defence for Children. Daar kan je ook het hele gesprek bekijken.