Mooie punten n.a.v. debatten voor gemeenteraadsverkiezingen

27 juli 2022

Dit jaar vonden op 26 maart weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Sinds de decentralisering van de jeugdzorg ligt de regie voor het regelen daarvan bij de gemeente waar een kind staat ingeschreven. De gemeenteraadsverkiezingen zijn daarom een belangrijk moment om je stem te laten horen over het beleid rondom jeugdzorg.

Onze landelijke coördinator Fietje organiseerde verkiezingsdebatten met lokale jongerenorganisaties. In Den Haag was dat JONG Doet Mee! en in Rotterdam waren dat: Jongerenteam 18-/18+, het Basisberaad, JIP, Rotterdamse Douwers, Enver, iHub en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. De thema’s waarover werd gedebateerd waren: jeugdzorg, mentale gezondheid en de overstap van 18-/18+.

Overeenstemming in Den Haag

Op 2 maart vond het verkiezingsdebat in de gemeente Den Haag plaats. Tijdens dit debat zijn jongeren en de kandidaten van de politieke partijen in discussie gegaan over de onderwerpen die belangrijk zijn om de jeugdzorg te verbeteren. Aan het einde van de avond was er grote overeenstemming over tien stellingen:

 1. Jongeren moeten zelf overal mee kunnen praten over wat er nodig is om de zorg te verbeteren.
 2. Kwetsbare jongeren, zoals jeugdzorg jongeren (maar ook andere jongeren die dakloos worden of niet meer thuis kunnen wonen) moeten met voorrang geholpen worden aan betaalbare woonruimte.
 3. Regels die in de weg zitten om te zorgen dat jongeren met meerdere in een huis kunnen wonen, zoals de kostendelersnorm, moeten uit de weg geruimd worden.
 4. Organisaties en gemeenten moeten beter samenwerken en maatwerk leveren voor jongeren en gezinnen. De jongerenregisseurs zijn hierin belangrijk en moeten behouden blijven.
 5. Als er meer geld nodig is voor goede, passende zorg, moet dat er komen.
 6. Er moet meer gebruik gemaakt worden van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp.
 7. Streven is dat ieder kind veilig thuis kan opgroeien, we streven naar 0 uithuisplaatsingen en het sluiten van de gesloten zorg.
 8. Kwaliteit van de hulp moet verbeterd worden en minder bureaucratie.
 9. Stigmatisering van jongeren moet worden tegengegaan. Gemeente en gemeenteraad moeten het goede voorbeeld geven.
 10. Jongeren moeten de hulp kunnen vinden als zij die nodig hebben, dat moet beter georganiseerd worden. En er is een goede sociale kaart nodig voor jongeren, ouders en hulpverleners.

Beloftes in Rotterdam

Op 9 maart vond het verkiezingsdebat in de gemeente Rotterdam plaats. Aan het einde van deze ronde zijn er 9 beloftes vastgelegd waar je de partijen op mag aanspreken en zij zich aan willen houden:

 1. ChristenUnie: Aandacht vragen dat jongeren een goede plek hebben om mee te denken, praten en de jeugdzorg mee vorm te geven.
 2. Jong Rotterdam: In de commissie gaan we periodiek in gesprek met jongeren met ervaring.
 3. Leefbaar Rotterdam: Kijk ook naar wat we al gedaan hebben, we hebben onderzoek laten doen naar wat er mis gaat in de jeugdzorg. Dat rapport met 16 aanbevelingen moet opgevolgd worden. Ik ga nu geen loze beloftes doen, ik heb al veel gedaan en daar ga ik mee door.
 4. GroenLinks: Bezuinigingen op de jeugdzorg moeten van tafel. Zorgen dat iedereen die dakloos is hulp krijgt.
 5. PvdA: De regering gaan we in de Tweede Kamer achter de broek aanzitten. 25 duizend woningen erbij waarvoor 5% voor zorgdoelgroepen is.
 6. Socialisten 010: Niet over maar met jongeren praten, politici hoeven niet alles te bepalen. De concurrentie en het behalen van “snelle” resultaten moet stoppen. Betaalbare woningen voor jongeren in de jeugdzorg gaat hij zich hard voor maken.
 7. CDA: Luisteren naar wat er misgaat en anders moet. Zorginstellingen moeten beter samenwerken. En ook partijen onderling, dat hebben we de afgelopen tijd in Rotterdam gedaan. Meer geld uit Den Haag.
 8. D66: Kinderen die gefixeerd worden, dat mag niet meer gebeuren. 
 9. PVDD: Wil opkomen voor de kwetsbaarste (dieren). Schrijnend om te horen in wat voor kwetsbare situaties jongeren nu zitten. Ik wil jullie een stem geven.

Wil je de volledige verslagen teruglezen? Die van Den Haag vind je hier en die van Rotterdam vind je hier.