Kraak je casus in Heemstede

10 oktober 2017

Op 10 oktober organiseerde de Opvoedpoli het Symposium Psychische gezondheid in context. De ExpEx uit Heemstede hebben op die bijeenkomst een ‘Kraak je Casus’ workshop verzorgd.

Aan de hand van drie stellingen gingen de deelnemers en de ExpEx in gesprek:

1. Provoceren mag soms

Aanleiding voor deze stelling was de vraag die een van de ExpEx ooit van een hulpverlener kreeg: “waarom spring je niet voor de trein?” Zo’n vraag kan aan het denken zetten, met positief of negatief gevolg.

2. Persoonlijke klik is belangrijker dan een gehanteerde behandelmethode of diploma’s

Ook deze stelling kwam voort uit persoonlijke ervaring, de ExpEx die deze stelling inbracht vond de klik met haar hulpverlener veel zwaarder wegen dan de vraag of zij de juiste diploma’s had. Goede input voor de discussie hoe zwaar ‘evidence based’ moet wegen in behandelingen.

3. Jongeren die gesloten zitten en kampen met automutilatie moeten schone mesjes krijgen

Dit was een pittige stelling die hulpverleners aan het denken zette. Als automutilatie een middel is voor jongeren om met hun problemen te dealen, moet de focus- zoals gebruikelijk is- dan eerst liggen op het stoppen van de automutilatie of kies je ervoor eerst aan het onderliggende probleem te werken?

De stellingen zorgden voor mooie gesprekken. Waarbij de ervaring van de ExpEx-jongeren van grote waarde bleek om de behandelaar, de beleidsmaker en de gemeenteambtenaar anders te leren kijken naar het omgaan met psychische problemen.