Janet over het Toekomstscenario

28 februari 2024

Janet Haring is zelf ervaringsdeskundige, leidt als coördinator ervaringsdeskundigheid mensen op tot ervaringsdeskundige, en bouwt aan een community van mensen in alle verschillende hoedanigheden die te maken hebben met het Toekomstscenario. 

Met ervaring hulpverlenen

“Een soort ervaringsdeskundige heeft mij ooit het zetje gegeven om de hulpverlening in te gaan. Ik zat toen zelf in een jeugdzorgtraject en voelde me heel vaak niet begrepen. De hulpverlener waar ik het over heb was weliswaar geen geschoolde ervaringsdeskundige, maar had zelf iets meegemaakt dat vergelijkbaar was met mijn probleem en begreep mij daardoor. Toen voelde ik me voor het eerst écht gehoord, en dat vond ik zo fijn dat ik besloot dat ik ook mensen wilde gaan helpen. Ik ben op een gegeven moment de benodigde opleidingen gaan volgen, en heb daarna een poos in de open en gesloten jeugdzorg gewerkt. 

Verschil maken als ervaringsdeskundige

Daar kon ik mezelf uiteindelijk niet echt in kwijt en ik voelde dat ik er minder het verschil kon maken. Ik was toen ook al een poosje vrijwilliger bij ExpEx (Experienced Experts), en ontdekte daar dat ik met ervaringsdeskundigheid aan de slag wilde. Dat heb ik gedaan. Mijn eigen ervaring heeft mij heel veel gegeven. Ik had nooit gedacht dat ik op basis van mijn eigen ervaringen in de jeugdzorg carrière zou kunnen maken, en dat ik daar echt heel erg in zou groeien. Ik kwam in de jeugdzorg te werken op basis van mijn professionele kennis, maar ook omdat ik die ervaringsdeskundigheid heb. Ik leid als coördinator nu zelf ervaringsdeskundigen op en ik denk op landelijk niveau mee over het inzetten van ervaringsdeskundigheid in het Toekomstscenario. 

Trainen en je stem laten horen

Dat opleiden van ervaringsdeskundigen vind ik echt heel mooi, ook door de voldoening zie bij de jongeren die ik opleid. Dat ze iets positiefs kunnen doen met hun slechte ervaringen. Dat ze met anderen kunnen op basis van herkenning en gelijkwaardigheid, en hun kunnen laten voelen dat ze er niet alleen voorstaan. Dat ze negatieve ervaringen kunnen omkeren en positief kunnen inzetten. Ik ben daarnaast ook constant bezig met het laten horen van de stem van ervaringsdeskundigen in het Toekomstscenario. Ik vind het ook heel positief dat we in dat scenario bij andere hulpverleners worden aangehaakt, want een ervaringsdeskundige heeft echt een belangrijke eigen rol.

Begrip en gelijkwaardigheid krijgen

Jongeren en gezinnen hebben genoeg hulpverlening om zich heen, maar willen soms gewoon even een ei kwijt op basis van begrip en gelijkwaardigheid. Iemand die niet zegt wat ze móeten doen, maar die luistert, meepraat en op basis van begrip en gelijkwaardigheid steun, inzicht en mogelijkheden aanbiedt, en die wensen van de cliënt vertaalt naar de hulpverleners. Dat kan leiden tot levensveranderende inzichten en stappen. We hebben inmiddels al best goed scherp wat er werkt en wat niet, dus wat mij betreft wordt er nu niet te lang meer uitgeprobeerd, maar gaan we aan de slag in het belang van de cliënten.

De community van het Toekomstscenario

Dat zijn overigens niet alleen jongeren, want het Toekomstscenario geldt voor iedereen van 0 tot 100. We praten bijvoorbeeld dus ook over mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, of over ouderen met problemen. Daarom heb ik met een collega in het team een community opgezet, zodat we een achterban krijgen van iedereen die in welke hoedanigheid dan ook met het Toekomstscenario te maken heeft. Die community moet de leefwereld en de systeemwereld bij elkaar brengen: wij luisteren naar de verhalen van de mensen uit het veld en spelen die door aan het programmateam, dat daar dan weer op reageert naar de community. Want wij kunnen het allemaal leuk bedenken, maar uiteindelijk telt er maar één ding: werkt het in de praktijk?”