In gesprek met Movisie: Ervaringsdeskundigen als bron van hoop en (h)erkenning

26 maart 2021

Voor jongeren in een kwetsbare positie die te maken hebben met complexe problematiek kan de stap naar volwassenheid en op eigen benen staan groot zijn. Voor deze jongeren en hun ouders/verzorgers kan het behulpzaam zijn om iemand naast zich te hebben staan die hen voorziet van informatie, adviseert en praktische ondersteuning biedt in aanvulling op de reguliere hulpverlening: een onafhankelijke cliëntondersteuner. Onze coördinator Fietje en bestuurslid Gabriel gingen hierover in gesprek met Movisie.

Lees het hele artikel op de website van Movisie.

ExpEx: maatje en sparringpartner

Foto van Gabriel Gomes Barros

Gabriel Gomes Barros, bestuurslid bij ExpEx (Experienced Experts): ‘We kregen veel vragen van jongeren die graag in contact kwamen met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Het doel van ExpEx is tweeledig: ervaringsdeskundigheid verankeren in de jeugdhulp en aanhaken op de behoefte van jongeren’. De ervaringsdeskundigen zijn jongeren die jeugdhulp hebben gehad en getraind zijn om iets te betekenen voor andere jongeren, gemeenten of instellingen. ‘Jongeren worden in hun traject maatjes met de ervaringsdeskundigen en kunnen vragen stellen over allerlei zaken. De ervaringsdeskundige probeert de jongere zo goed mogelijk te ondersteunen en dient als sparringpartner voor goede begeleiding’. 

fietjeschelling e1472038831549

Door de inzet van ExpEx is er beter zicht op de informatiebehoeften van jongeren. Daarnaast zijn jongeren beter op de hoogte van de opties en keuzes die zij hebben in hun weg naar volwassenheid. De ervaringsdeskundigen ondersteunen jongeren bij het maken van hun eigen plan en stimuleren hiermee eigen regie. ‘Verder kunnen de ExpEx’s jongeren de weg wijzen naar de jeugdhulp, hen motiveren voor hulp én kunnen zij praktische steun bieden door bijvoorbeeld mee te gaan naar gesprekken met het jeugdteam of het UWV. ExpEx’s zijn niet alleen maatjes en sparringpartners, ze houden zich ook bezig met het geven van voorlichting aan jongeren over bepaalde onderwerpen, zoals omgaan met suïcide en zelfbeschadiging. Ook voeren ze gesprekken met de overheid en instellingen’, aldus Fietje Schelling, landelijk coördinator ExpEx. 

Tips voor gemeenten

Hoe kun je ervaringsdeskundigen inzetten voor het inrichten van cliëntondersteuning voor deze doelgroep in jouw gemeente? Fietje geeft een aantal tips.

  • Ga in je eigen gemeente op zoek naar ervaringsdeskundigen. Misschien zijn er in jouw gemeente al jongeren actief als ervaringsdeskundigen.
  • Werf ervaringsdeskundigen voor het inrichten van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
  • Vraag jongeren uit de jeugdzorg mee te denken over het communicatiemateriaal en de PR.
  • Organiseer een panelgesprek of maak een klantreis met jongeren over hun ervaringen met het zoeken en krijgen van hulp.
  • Zorg voor een goede verbinding tussen aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning en jongerenorganisaties. Zorg dat je op de hoogte bent van alle partijen die een rol spelen.
  • Maak gebruik van de JIM-aanpak. Dit zorgt ervoor dat iemand uit de eigen omgeving wordt aangewezen waarop jongeren kunnen terugvallen.