Geslaagde jongeren basis- en voorlichtingstraining 2023

4 augustus 2023

De basistraining ‘Werken met eigen ervaring als ExpEx‘ is in de regio’s Midden-Holland en Amsterdam alweer afgerond voor dit jaar! Daarbij heeft ook weer een nieuwe groep de vervolgtraining tot voorlichter afgerond. We zetten trainers en cursisten graag even in de spotlight!

Midden-Holland

geslaagde groep midden holland 2023 crop

Wat gaat dat snel! Half juli was alweer de laatste les van de ExpEx training waarbij zeven jongeren hun certificaat hebben gehaald! We zijn heel blij dat ze team ExpEx Midden-Holland bij stichting KernKracht komen versterken.

Eén van de jongeren zei: “We kennen elkaar pas 12 lessen en ik voel al verbroedering. Het voelt nu al hecht en verbonden.”

Een ander gaf aan: “Ik heb geleerd dat je mensen niet moet vergelijken. Je moet de gelijkenissen opzoeken.”

En deze training is pas het begin…
Welkom bij ExpEx Midden-Holland.
En op naar nog heel veel gouden momenten!

Amsterdam

geslaagde groep amsterdam 2023 crop

Er zijn weer 9 ExpEx geslaagd uit de basistraining ‘Werken met je eigen ervaring’.

Eén van de deelnemers heeft een mooi gedicht geschreven als afsluiter van de training:

‘Een reis alleen
Met pieken en dalen
Een rugzak
Vol ervaringen
Een hoofd
Vol verhalen
ExpEx
Kruisende paden
We trokken samen op
We deelden
Accepteerden
Hadden vertrouwen
En hielpen elkaar
Net dat ene duwtje
Een uitgestoken hand
Zodat we straks
Samen sterk staan
Ervaringskrachten bundelen
Binnen jeugdzorgland
Een gezamenlijke missie
Ervaringsdeskundigheid
Adviseren, voorlichten
een maatje zijn
Verschil gaan maken
Groot of klein
We zijn er klaar voor
Ieder weer een eigen pad
En wie weet in de toekomst
Kruist er weer eens wat.
Bedankt voor alles’

Voorlichtingstraining

geslaagde groep voorlichting 2023

Zes ExpEx hebben hun certificaat Voorlichter gehaald. Op verzoek van Stichting ExpEx heeft Kernkracht deze training digitaal gegeven. Hierdoor konden ExpEx uit verschillende regio’s meedoen. Ze leerden in 10 weken hun eigen verhaal nog serieuzer te nemen en er comfortabel en authentiek in te zitten. Dankzij de super eerlijke feedback is er veel geleerd van elkaar en kwam ook de oprechte waardering goed binnen. Zet ‘m op kanjers!