ExpEx over jeugdbeleid en laagdrempelige hulp in de gemeente

2 februari 2022

31 januari organiseerden MIND met andere organisaties een netwerkbijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welke mogelijkheden zijn er om invloed uit te oefenen op de lokale politiek? In de aanloop naar de verkiezingen, tijdens de verkiezingen en de periode erna?

Tijdens de livestream werd in drie sessies gesproken over lokale preventie, lokale belangenbehartiging en werden good practices gedeeld. Hannah deelt wat belangrijk is voor jeugdbeleid. O.a. aansluiting vinden en zorgen dat iedereen mee kan doen. Het is geen jeugdzorgvraagstuk, maar een sociaal domein vraagstuk.

Jenny van ExpEx Amsterdam deelt haar ervaring hoe ze op haar bek is gegaan en haar weg vond in het GGZ oerwoud. Zij heeft zelf psychische problemen gekend tijdens haar middelbare schooltijd en geeft aan dat het zo veel had uitgemaakt als ze toen laagdrempelige hulp op school had gekregen. Ze kon het toen nergens bespreekbaar maken, waardoor klachten verergerden en ze uiteindelijk in een crisissituatie terechtkwam. Nu geeft ze inmiddels zelf les op school om mentale problemen bespreekbaar te maken en handelingsperspectieven te geven. Ook werkt ze bij de hulplijn van @Ease om jongeren die hulp nodig hebben te woord te staan.

Kijk hieronder de video terug en in dit document is het samengevat in tekeningen.