ExpEx acteren in suïcidepreventievideos voor 113

16 augustus 2023

Joyce, Nienke, Hannah en Carlijn speelden een rol in ieder een eigen video die een inkijkje geven in de praktijk van suïcidepreventie in de hulpverlening.

Joyce in ‘Contact maken met jongeren en hun wanhoop’

Joyce: “Ik vond het mooi dat ik hier aan mee mocht werken en dat ik op deze manier deels mijn eigen ervaring kon gebruiken en kon laten zien wat mij heeft geholpen.

Ik hoop dat ik mede door deze video kan laten zien aan hulpverleners dat soms juist het gesprek erover aangaan, zonder direct te handelen, heel helpend kan zijn. Juist het vragen erover stellen en begrip tonen voor de gedachtes en de situatie gaven mij meer het gevoel dat het er mocht zijn.

Ook het gesprek voeren tijdens een wandeling kon mij altijd enorm helpen, omdat je dan niet in een standaardgesprekssituatie zat en dit gaf mij net wat meer ruimte en vrijheid om wel te delen en te praten.”

Nienke in ‘Samen een signaleringsplan maken’

Nienke: “Ik hoop vooral dat er meer over gepraat wordt. En als we er wel al over praten dat we er over blijven praten en de tijd ervoor nemen. Omdat het vaak niet met een keer over is. Soms ging het er bij mij weken over. En dat was dat nodig omdat het er bij mij ook was. En het hielp om het dan te kunnen delen.

En met betrekking tot het signaleringsplan, dat je daar ook de tijd voor moet nemen en goed moet doorvragen. Het is vaak heel specifiek wat wel helpt en wat niet helpt. Mij hielp muziek luisteren maar wel alleen bepaalde nummers omdat andere juist weer tegenwerkte.”

Carlijn in ‘Verzoek tot opname bij jongeren met persisterende suïcidaliteit’

Carlijn: “Het was erg interessant om hieraan mee te werken en me in te beelden hoe een suïcidaal persoon met een wens tot opname zou reageren op bepaalde vragen. Voor een groot deel kon ik hierin mijn eigen ervaring in meenemen, maar voor een deel was het puur improviseren.

Ik hoop dat hulpverleners van de video kunnen leren en kunnen inzien dat open in gesprek gaan over een wens tot opname juist heel helpend kan zijn. In mijn ervaring werd er vaak niet over gepraat en begreep ik niet wat de motivatie van hulpverleners was om mij buiten opname te houden. Ik had het helpend gevonden als dat mij zou worden uitgelegd.

Ik hoop dat de video hulpverleners inspireert om eerlijk zijn over hun zorgen omtrent (crisis)opnames en door deze wens heen kunnen prikken zodat er aan de kern van het probleem gewerkt kan worden.”

Hannah in ‘Gebruik van de vertelplaten’