Ervaringstheater over privacy bij ActiZ Jeugd

De Themabijeenkomst privacy op 18 april 2018 georganiseerd door ActiZ Jeugd startte met een optreden van de toneelgroep van ervaringsdeskundige jongeren onder begeleiding van Camie Bonger en Mannus Boote. Al met al was het een bijzonder inspirerende bijeenkomst waar we nog lang aan terug zullen denken.

Theatervoorstelling

Samen met de groep jongeren en professionals is een theatervoorstelling gemaakt gebaseerd op de persoonlijke verhalen van de jongeren. Zij nemen de bezoekers mee in hoe zij ervaren dat er met hun persoonlijke informatie en gegevens wordt omgegaan. Tegelijkertijd komt ook de worsteling van professionals helder in beeld, het gaat immers om mensenwerk. Belangrijkste boodschap die de voorstelling uitdraagt: start met het creëren van een gelijkwaardige relatie en bied veiligheid. Dit leidt tot een grotere kans op (wederzijds) vertrouwen. Deze les die van de jongeren uitgaat is breed van toepassing, waar je ook werkt, deze elementen zijn altijd een belangrijke basis voor een goede, gelijkwaardige relatie met anderen. De jongeren zijn er zeer goed in geslaagd hun boodschap krachtig over te brengen, deze voorstelling blijft je bij. Als laatste was het lied van Moraya te horen met haar persoonlijke verhaal: dossier 107. De clip van dit lied is hier te vinden. Meer informatie over de theatergroep en de voorstellingen die zij inmiddels hebben verzorgd: www.ervaringstheater.com

Bron: www.actiz.nl