10 wensen voor ExpEx over 10 jaar

2 december 2023

2023 was voor ons een feestelijk jaar waarin we ons 10-jarig jubileum hebben gevierd. We hebben teruggekeken naar onze successen en gereflecteerd op dingen die beter konden. We gaan vol moed de toekomst tegemoet! In die sfeer hebben we bij onze ExpEx gepeild hoe zij naar de komende 10 jaar kijken op verschillende punten. We delen hieronder graag een aantal highlights.

Wat hoop je dat we de komende 10 jaar met ExpEx bereiken?

 1. ExpEx laten uitgroeien tot een volwassen organisatie die landelijk en regionaal overal een vaste partner is in het bereiken van een liefdevolle jeugdzorg, belangenbehartiging, de stem van jongeren en natuurlijk de inzet van ervaringsdeskundigen.
  Hannah & Ravi
 2. Ik zou het mooi vinden als er in de toekomst een ExpEx Ervaringshuis gerealiseerd zou kunnen worden. Een plek waar jongeren kunnen binnenlopen, mee eten, maar ook verblijven op het moment dat het even wat minder gaat.
  Maya
 3. Ik hoop dat de organisatie en het stuk ervaringskennis een leidende rol gaat krijgen in het ontwikkelen van beleid binnen de jeugdzorg, in het opleiden en trainen van professionals. Hopelijk kan hierdoor meer inzicht gegeven worden in hoe de jeugdzorg voor de jeugd kan zorgen.
  Inger & Maaike
 4. Een bloeiende stichting met in elke provincie mooie projecten waar jongeren uit de jeugdhulp zich kunnen ontwikkelen en de jeugdhulp verbeteren samen met anderen. Dat we onderdeel zijn van een landelijk platform van jongeren die hulp hebben of hebben gehad en die echt de belangen van jongeren uit de jeugdzorg kunnen behartigen als samenwerkingspartner en als luis in de pels.
  Fietje, Maya, Mylèn & Thijs
 5. Meer ervaringscafés zodat we worden herkend als herstel/zelfregie centrums door heel Nederland heen, door bijvoorbeeld ook subsidie binnen te krijgen vanuit zorgverzekeraars. Dat de meerwaarde wordt ingezien vanuit hen (bijvoorbeeld doordat iemand naar een café gaat hoeft iemand geen therapie te volgen). Ik hoop in Amsterdam een vaste structurele financiering rond te krijgen, zodat je daadwerkelijk in de toekomst kan kijken en plannen kan maken.
  Janet
 6. Jongeren in hun kracht zetten door binnen ExpEx te leren en te groeien en daarmee anderen te kunnen helpen.
  Thijs
 7. Ik zou het ontzettend gaaf vinden als we over 10 jaar ook een intern mentorprogramma hebben staan voor en door ExpEx. De ExpEx van nu hebben over 10 jaar al zoveel meer levenservaring en een netwerk om te delen. Het lijkt me fantastisch als we dat kunnen delen met de nieuwe ExpEx die zich in 2033 aansluiten.
  Sophie
 8. Ik hoop de komende 10 jaar meer deuren te openen voor jongeren uit de jeugdhulp om hun ervaring in te zetten, en de helende kracht van ervaringsdeskundigheid te ervaren. Ik hoop zelf dat ik er mede voor kan zorgen dat het cliëntperspectief ook in bijzondere organen wordt vertegenwoordigd, zoals de OR, de klachtencomissie en de raad van toezicht.
  Gabriël
 9. Ik hoop dat Stichting ExpEx lekker eigenwijs blijft en met (ludieke) acties aandacht weet te vestigen op dat wat beter kan in de zorg (en het onderwijs). Dit vooral in samenwerking met andere partners zoals Generation Youthcare, NJR, JWB enz. De Big 5 is daarin een mooi voorbeeld.
  Hellen
 10. Dat ExpEx en het woord ervaringsdeskundige per ongeluk door elkaar gebruikt worden, omdat we met zoveel ExpEx actief zijn door het land.
  Sophie

Groot blijven dromen maar met kleine stapjes vooruit. ExpEx is een prachtige organisatie die al zoveel meer heeft bereikt dan enig hulpverlener had kunnen denken toen jullie 10 jaar geleden begonnen. – Inger

Wat hoop je zelf de komende 10 jaar te bereiken met ExpEx?

 1. ExpEx nog meer op de kaart krijgen en ervoor zorgen dat jongeren echt gezien en gehoord worden in de jeugdhulp en ook betaald worden voor hun inzet.
  Hannah & Sabrina
 2. Ik hoop dat we ook binnen ziekenhuizen, ambulance en politie meer kunnen gaan betekenen op het vlak van normaliseren en bewustwording. Bijvoorbeeld in de vorm van workshops en voorlichtingen.
  Maya
 3. Dat ik naast coördinator ExpEx, heel veel tof 1-op-1 contact met ExpEx mag hebben en hun mag zien groeien en ontwikkelen tot zelfverzekerde jongvolwassenen die weten wat hun waarde is.
  Inger
 4. Ik hoop onze doelen te bereiken binnen een beroep waarin ik de therapeut kan zijn en mensen echt gehoord kan laten voelen of gezien laten voelen. Ook wil ik dat mensen weten dat mens zijn normaal is met alles erop en eraan.
  Alynda
 5. Dat het steeds vanzelfsprekender wordt om samen te werken met ervaringsdeskundige jongeren op alle niveaus van invloed.
  Hellen
 6. Ik hoop dat ExpEx nog meer aandacht krijgt en op de kaart komt. Dat expexxen een werkwoord wordt. Een beweging van positieve verandering
  – Shannon
 7. Met pensioen gaan en in de hall of fame terecht komen. Nee, alle gekheid op een stokje, ik hoop nog een paar jaar bestuurder te zijn en daarna zullen we wel zien welke taak ik op me mag nemen van directeur bestuurder Mannus.
  Gabriël
 8. Meer nadruk leggen op het feit dat jongeren vaak super gezond gedrag vertonen op een ongezonde situatie. Nu wordt vaak dat gedrag als ongewenst beschouwd en dan moet de “probleemjongere” in therapie.
  Dora
 9. Ik hoop dat jullie bereiken dat de jeugdhulp echt gaat verbeteren (liefdevol, gelijkwaardig, alleen als het echt nodig is uit huis plaatsen op een veilige plek, meer goede intensieve traumahulp, laagdrempelig preventief aanbod voor en door jongeren, ed) en het vanzelfsprekend is om samen te werken met ervaringsdeskundigen betaald en onbetaald.
  Fietje
 10. Dat we het ervaringstheater verder uitbouwen. En ik hoop nog lang bij ExpEx te blijven om de mooie ontwikkeling van ExpEx van dichtbij mee te maken.
  Sabrina

Keep up the good work – Ravi
Ben trots op alle ExpEx en hetgeen iedereen bereikt – Thijs

Wat is jou wens voor jongeren die nu in de jeugdzorg zitten?

 1. Dat ze ervaringsdeskundigen weten te vinden en kracht kunnen halen uit hun verhalen en perspectief.
  Mylèn
 2. Dat de stem van het kind steeds harder en beter gehoord gaat worden en dat ze daardoor betere zorg ontvangen.
  Maaike & Sabrina
 3. Dat jongeren niet ‘standaard’ losgelaten worden op hun 18e, maar dat het wordt bepaald op basis van de Big 5.
  Maya
 4. Dat er meer gelijkwaardigheid en liefde binnen de jeugdzorg komt. Dat jongeren ook de mogelijkheid hebben om een ExpEx maatje te ontmoeten, die dan structureel worden ingezet binnen de jeugdzorg. Meer kleinschalige jeugdzorg.
  Petra
 5. Dat jullie voelen dat jullie waarde hebben. Waarde voor de maatschappij, je omgeving en de toekomst van deze wereld. Mijn wens is dat ongeacht hoeveel mensen van jullie houden, jullie leren houden van jezelf.
  Inger
 6. Dat ze liefdevolle hulp krijgen, zich veilig voelen waar ze wonen, hun talenten kunnen ontwikkelen en mensen hebben in hun leven waar ze op terug kunnen vallen.
  Hannah, Fietje & Alynda
 7. Dat alle jongeren verbetering voelen vanuit alle andere jongeren die zich keihard inzetten om een steentje bij te dragen. Dat iedereen hoop voelt en een belangrijk persoon om zich heen heeft.
  Janet
 8. Dat ze hulp krijgen die ze zelf willen en nodig hebben. Dat er ook wordt gekeken naar hun omgeving, om te kijken of daar problemen zitten die op het bordje van de jongere zijn gelegd, maar daar helemaal niet horen.
  Dora
 9. Dat zij het perspectief voor zich zien over hun leven na de jeugdzorg. Dit kan het beste in samenwerking met ervaringsdeskundige jongeren.
  Hellen
 10. Ik hoop dat alle jongeren in de jeugdhulp veilig zijn, de hulp krijgen die ze nodig hebben en die durven te accepteren. En ik wens iedere jongere uit de jeugdhulp vrienden die ook in de jeugdhulp hebben gezeten, die friendships hit different.
  Gabriël

Ik hoop op meer erkenning van ongezondheid in de maatschappij, het gezin, op scholen etc. En dat gedrag van jongeren op zo’n situatie vaak heel gezond is. Een signaal dat er iets mis is in de situatie. En dat de oplossing dan ook in de situatie ligt en niet op het bord van de jongere. – Dora

Dit artikel is onderdeel van ons jubileum magazine. Lees en blader er door op deze pagina.