10 jaar ExpEx: een tijdlijn

7 december 2023

10 jaar ExpEx. Wat hebben we de afgelopen 10 jaar veel bereikt! Hieronder de belangrijkste mijlpalen:

2013

 • een paar bijeenkomsten met een groep jongeren: (ex-)cliënten, en (oud-)leden van jongerenraden van de specialistische jeugdzorg en dak- & thuisloze jongeren bij Jeugdbescherming West
 • start ExpEx project Den Haag
 • naam Experienced Experts (ExpEx) bedacht door jongeren
 • eerste fondsen geworven
 • ontwikkeling van de ExpEx training door stichting KernKracht
 • eerste ExpEx training bij Bureau Jeugdzorg Gorinchem gegeven door Dora (KernKracht) en Mannus (cotrainer)

2014

 • uitreiking eerste twee certificaten
 • eerste training in Den Haag
 • eerste training bij Enver in Dordrecht
 • het Kansfonds steunt vanuit hun call voor Zwerfjongeren een aanvraag van ExpEx Den Haag en Gelderland 

2015

 • eerste training Midden Holland/Kernkracht
 • eerste training Gelderland in Arnhem
 • logo is gemaakt door twee jongeren
 • eerste workshop gegeven door KernKracht op de landelijke Voor de Jeugd Dag
 • eerste landelijk weekend bij de scouting in Zoetermeer
 • Fietje, Thijs, Petra en Dora worden ambassadeurs van ExpEx
2015 collage

2016

 • eerste training in Rotterdam
 • eerste training in Heemstede bij de Opvoedpoli
 • we ontvingen de derde prijs bij de Participatieprijs van Movisie
 • eerste landelijke ervaringstheater met het AKJ over rol vertrouwenspersonen
 • ervaringstheater op congres over privacy met eerste song van Moraya: Dossier 107
 • Den Haag heeft als eerste 2 eigen trainers
 • Big 5 is bedacht door JONG doet mee! in Haaglanden
 • lancering ExpEx website op de Voor de Jeugd Dag
 • eerste landelijke congres over Jonge Ouders waar ExpEx en jonge ouders aan tafel meepraten en een magazine deelden met ideeën hoe je de hulp aan hen kan verbeteren
2016 collage

2017

 • eerste training in Amsterdam
 • eerste training in Alphen
 • eerste training in Zaanstad
 • we hebben meer dan 100 getrainde ExpEx in Nederland!
 • tweede landelijke congres over jonge ouders in mei georganiseerd met Siriz, JSO en ExpEx
 • tweede landelijke ExpEx weekend in Alphen
 • op de Voor de Jeugd Dag maken we kennis met minister Hugo de Jonge
2017 collage

2018

 • ExpEx Rijswijk start
 • Ervaringstheater 18-/18+ op nieuwjaarsbijeenkomst Jeugdzorg Nederland en aan het eind van het jaar bij het Ministerie van VWS
 • gesprek met Jeugd Welzijnsberaad en Hugo de Jonge over niet stoppen met jeugdhulp als jongeren 18 worden
 • maatwerktraining voor jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht als minderjarige samen met SAMAH
 • eerste samenwerking met Het Vergeten Kind: de documentaire Alicia maakt veel los en door het hele land worden discussiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij ExpEx hun ervaring delen
2018 collage

2019

 • eerste training ExpEx Flevoland
 • derde ExpEx weekend in Alphen
 • bijdrage van het KansFonds voor landelijke activiteiten van ExpEx
 • motie van Atje Kuiken van de PvdA die subsidie voor 2 jaar regelt voor ExpEx landelijk
 • grote manifestatie van FNV waar de noodklok voor de jeugdzorg wordt geluid, ExpEx Jason deelt een spoken word
2019 collage

2020

 • oprichting van Stichting ExpEx met hulp van subsidie van FNO en ondersteuning van Common Eye
 • Het eerste bestuur start met Hannah, Gabriel, Thijs, Petra en Truus
 • Het merk ExpEx wordt gedeponeerd
 • Jason, Mannus en Alie Weerman schrijven het artikel: “Hulpverlener vorm je shit om in mest”
 • we starten een 4-jarig partnerschap met FNO in het project Geestkracht
 • we krijgen subsidie van VWS voor 2 jaar
 • gestart met de ExpEx adviesgroep, met uit elke regionale community een ExpEx
 • 300 ExpEx getraind in Nederland!
 • start van het GEWoon onderzoek: samen met St Alexander en het NJI doen ExpEx onderzoek naar hoe jongeren denken over ervaringsdeskundigheid
 • Experienced Experts worden actief in team Geestkracht
 • Experienced Experts praten landelijk met het Ministerie van VWS en ministers mee over de Corona aanpak
2020 collage

2021

 • eerste training Friesland
 • eerste training Katwijk
 • Jeugdsprong: toekomstvisie op jeugdzorg van o.a. de FNV met medewerking van Jason en Mannus
 • ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor ExpEx projecten
 • we geven een maatwerktraining aan het Geestkracht panel van FNO
 • de droom van jongeren van Generation Youth Care (samenwerkingsverband met JWB en JongWijs) wordt gedeeld
 • tijdens de Listen Up actieweek en met een magazine vragen we samen met NJR en NJI aandacht voor Jongerenparticipatie en Ervaringsdeskundigheid
 • lid geworden van MIND
 • documentaire Jason op de IDFA, start van actie van het Vergeten Kind en ExpEx om JeugdzorgPlus te sluiten
 • na een tijd corona maatregelen weer een fysieke landelijke ExpEx bijeenkomst in de Speelwinkel in Gouda
 • Experienced Experts hebben meegepraat over de Hervormingsagenda
 • ExpEx denken mee in Bouwgroepen van het bovenregionale Expertise netwerk (BREN)
2021 collage

2022

 • ExpEx worden onderdeel van de regionale Experttafel in Den Haag
 • eerste training ExpEx Utrecht
 • we ontwikkelen een maatwerktraining voor pleegzorgjongeren van JongWijs
 • de petitie actie van Het Vergeten Kind wordt meer dan 134.000 keer getekend, de campagne tegen het opsluiten van kinderen is een groot succes!
 • start van ons digitaal ervaringscafé en themamaanden op onze Instagram
 • de Big 5 is landelijk geformuleerd met Levvel
 • we hebben een grote landelijke ExpEx bijeenkomst in de werfkelder in Utrecht
 • Experienced Experts van het eerste uur komen samen op een reünie en bespreken o.a.: wat heeft ExpEx in jouw leven betekend?
 • we starten een grote beweging rondom 18- 18+ op de Landelijke Big 5 actiemeeting in Utrecht
 • jongeren van GYC zijn razende reporters op het congres van Jeugdzorg Nederland
2022 collage

2023

 • ExpEx bestaat 10 jaar!
 • we gaan een weekendje weg in het Heppie Hotel
 • FNO steunt Generation Youth Care (GYC) en helpt ons ons platform voor en door jongeren uit de jeugdzorg op te zetten
 • tijdens een rondetafel gesprek over de jeugdzorg in de Tweede Kamer spreekt Hannah H. namens Mind en Mannus voor ExpEx
 • we gaan on tour met ons ervaringstheater ‘Antigone’ in 5 theaters in Zuid-Holland in samenwerking met KernKracht
 • we organiseren een tweede Big 5 bijeenkomst om een coalitie te smeden om jeugdhulp niet te stoppen bij 18, maar als Big 5 op orde is
2023 collage

De 50e training ‘Werken met je eigen ervaring als ExpEx’ start begin 2024 in Katwijk!

Dit artikel is onderdeel van ons jubileum magazine. Lees en blader er door op deze pagina.