10 aandachtspunten bij opgroeien naar volwassenheid

5 maart 2023

Wat vinden jongeren belangrijk in jeugdzorg bij het volwassen worden? Hoe kan je als jeugdprofessional of beleidsmaker hiermee de slag? We hebben samen met het NJI 10 punten op een rij gezet die niet mogen ontbreken. Check ze in de video onderaan dit artikel. Je hoort hierin ook het persoonlijke verhaal van Patricia die de ExpEx training in Friesland heeft gevolgd.

Ondersteuning is effectiever als deze aansluit op de behoefte van jongeren zelf. Jongeren in jeugdhulp weten vaak heel goed wat voor hen werkt, hoe ze begeleid willen worden en wanneer. Dit hebben ze samengevat in tien aandachtspunten voor professionals en beleidsmakers.

De 10 punten van jongeren voor een goede ondersteuning

Jongeren in jeugdhulp hebben een duidelijke visie op een goede ondersteuning. Ze vertellen het ook graag in overleggen, bijeenkomsten en consultaties. Helaas blijven hun adviezen nog te vaak in de la liggen. Het NJi heeft in samenwerking met Movisie, ExpEx en de Nederlandse Jeugdraad deze adviezen over goede ondersteuning naar volwassenheid verzameld. Daaruit hebben jongeren tien aandachtspunten geselecteerd voor professionals en beleidsmakers.

  1. Laat mij pas los als de belangrijkste zaken gereld zijn: de Big 5.
  2. Help mij praktisch.
  3. Help mij met verantwoordelijkheden en keuzes.
  4. Geef me tijd en ruimte.
  5. Sta naast mij.
  6. Laat mij de baas over mijn eigen leven zijn.
  7. Werk positief.
  8. Help mij om een vangnet te creëren. 
  9. Help mij op tijd met korte en lange termijn stappen naar mijn toekomst.
  10. Geen knip. Bied passende, doorlopende steun.

Toelichting bij de tien aandachtspunten

In onderstaande video worden de tien aandachtspunten verder toegelicht. Jongeren, professionals en beleidsmakers vertellen ieder vanuit een eigen perspectief hoe de begeleiding in jeugdhulp beter kan en wat hiervoor nodig is.