10 aandachtspunten bij opgroeien naar volwassenheid

5 maart 2023

Wat vinden jongeren belangrijk in jeugdzorg bij het volwassen worden? Hoe kan je als jeugdprofessional of beleidsmaker hiermee de slag? We hebben samen met het NJI 10 punten op een rij gezet die niet mogen ontbreken. Check ze in de video onderaan dit artikel. Je hoort hierin ook het persoonlijke verhaal van Patricia die de ExpEx training in Friesland heeft gevolgd.

Ondersteuning is effectiever als deze aansluit op de behoefte van jongeren zelf. Jongeren in jeugdhulp weten vaak heel goed wat voor hen werkt, hoe ze begeleid willen worden en wanneer. Dit hebben ze samengevat in tien aandachtspunten voor professionals en beleidsmakers.

De 10 punten van jongeren voor een goede ondersteuning

Jongeren in jeugdhulp hebben een duidelijke visie op een goede ondersteuning. Ze vertellen het ook graag in overleggen, bijeenkomsten en consultaties. Helaas blijven hun adviezen nog te vaak in de la liggen. Het NJi heeft in samenwerking met Movisie, ExpEx en de Nederlandse Jeugdraad deze adviezen over goede ondersteuning naar volwassenheid verzameld. Daaruit hebben jongeren tien aandachtspunten geselecteerd voor professionals en beleidsmakers.

  1. Laat mij pas los als de belangrijkste zaken geregeld zijn: de Big 5
  2. Help mij praktische dingen te regelen, help mij te doen
  3. Help mij verantwoordelijkheden nemen en keuzes maken
  4. Geef mij de tijd en ruimte die ik nodig heb
  5. Sta naast mij, niet boven of tegenover mij
  6. Laat mij de baas over mijn eigen leven zijn
  7. Werk positief, kijk naar mijn gehele leven en mijn talenten
  8. Ik heb veiligheid en steun van mensen om mij heen nodig, die op verschillende manieren iets voor mij betekenen
  9. Help mij om op tijd te denken en te werken aan mijn toekomst en sluit aan op mijn tempo
  10. Bied doorlopende steun die aansluit bij wat ik nodig heb en wat voor mij belangrijk is, onafhankelijk van leeftijd

Toelichting bij de tien aandachtspunten

In onderstaande video worden de tien aandachtspunten verder toegelicht. Jongeren, professionals en beleidsmakers vertellen ieder vanuit een eigen perspectief hoe de begeleiding in jeugdhulp beter kan en wat hiervoor nodig is.