Be Cultural!

Met Be Cultural! hebben we achterhaald wat de ervaringen van bi-culturele jongeren zijn in ‘corona tijd’. We verzamelden verhalen van bi-culturele jongvolwassenen, om een beeld te krijgen wat er helpend en nodig is voor hen. Hiervoor hebben we een docu quiz gemaakt. We willen hiermee de dialoog hierover aangaan met verschillende stakeholders.

Voor en met wie

De bi-culturele jongeren/jongvolwassenen die meewerken aan dit project zijn jongeren/jongvolwassenen die in staat zijn om te reflecteren op hun leven om daarmee meer input te verzamelen en impact te hebben. Deze bi culturele jongeren/jongvolwassenen vormen de ontwikkelgroep, focusgroep of werken mee aan de interviews voor de docu quiz.

Wat is belangrijk om hun leven op de rit te houden/krijgen, juist in deze tijd?

Antwoord op deze vragen

Hoe en waar vinden bi-culturele jongeren/jongvolwassenen nu hulp of steun, waar kunnen ze terecht met hun vragen? Welke thema’s, factoren of leefgebieden zijn voor hen belangrijk of een worsteling? En is dat in deze periode anders dan voor de corona crisis? Van welke vrijwillige (preventieve, laagdrempelige) voorzieningen maken ze gebruik of waar gaan ze heen als ze vragen hebben of hulp willen?

Aanleiding en noodzaak

De stuurgroep van Zorg voor de Jeugd en corona constateert dat bi-culturele jongeren en hun ouders weinig gebruik maken van vrijwillige preventieve voorzieningen. Zij merken op dat de doelgroep onbereikbaar blijkt voor laagdrempelige vormen van ondersteuning en hulp.

Onze vooronderstelling is dat signalen vanuit jongerenwerkers, docenten of sportcoaches nu onvoldoende in beeld komen. Preventieve acties zijn dan ook moeilijk te realiseren. Onder andere door de maatregelen zoals sociale distantie, het sluiten van sportscholen en andere lockdowns. We zijn dan ook benieuwd naar wat jongeren aangeven over welke factoren van invloed zijn op hun welbevinden en welke ideeën zij hebben om hier een positieve draai aan te geven: met of zonder (laagdrempelige) hulp of ondersteuning.

be cultural 2

Wat blijkt uit onderzoek?

Onderzoeken bevestigen onze indruk dat er grote etnische verschillen zijn in het gebruik van jeugdzorg en jeugd GGZ. Bi-culturele jongeren komen vaak via het gedwongen kader in aanraking met jeugdzorg of detentie. In vergelijking met de GGZ, waar ze ondervertegenwoordigd zijn, zijn ze juist oververtegenwoordigd in gecertificeerde instellingen (Jeugdbescherming), Justitiële Jeugdinstellingen en gesloten jeugdzorg.

Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst

Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl)
Hangt het gebruik van de jeugdzorg samen met de herkomst van jeugdigen?
Uit de analyse blijkt dat er grote verschillen zijn in het gebruik van de jeugdzorg naar etnische herkomst. Bijna achttien procent van hen gebruikt een van de vormen van jeugdzorg, tegen elf procent van alle jeugdigen. Ook kinderen en jongeren van Surinaamse herkomst hebben een hoger gebruik dan gemiddeld.
In de publicatie Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst staat een uitgebreide analyse van de CBS-gegevens, inclusief verklaringen voor verschillen in het gebruik van jeugdzorg

De rol van etniciteit in het handelen van professionals

De rol van etniciteit in het handelen van professionals basiszorg jeugd-ggz | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl)
De mate waarin kinderen en jongeren met een migratieachtergrond gebruik maken van jeugd-ggz verschilt sterk naar etnische achtergrond. Ook in vergelijking met jeugdigen met een Nederlandse achtergrond zijn de verschillen groot. De verklaring voor deze verschillen ligt deels bij de jeugdigen en hun ouders zelf, deels bij de voorzieningen en professionals.