Wederkerige basisafspraken in de jeugdhulp

Jongeren van JONG doet mee! hebben basisafspraken gemaakt hoe hulpverleners en jongeren met elkaar kunnen omgaan. Door dit in het begin van een traject met elkaar te bespreken, leg je een goede basis voor veiligheid, vertrouwen en een gelijkwaardige relatie zodat je beide alle energie kan inzetten voor de inhoud van de hulp. Het is zo geschreven dat het ook op niveau is voor minder taalvaardige jongeren.