Informatie over vrijwilligersvergoedingen

Hieronder hebben we informatie over vrijwilligersvergoedingen voor jou op een rij gezet. Check voor de zekerheid altijd de website van de Belastingdienst voor de actuele regels.

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding

Voor je inzet krijg je per uur een vergoeding. De maximumbedragen hieronder gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet. Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven. 

21 jaar of ouder
Als je 21 jaar of ouder bent, krijg je in 2024 een vergoeding van maximaal € 5,50 per uur, met een maximum van €210 per maand en €2.100 per jaar. 

Jonger dan 21 jaar
Als je jonger dan 21 jaar bent, krijg je in 2024 een vergoeding van maximaal € 3,25 per uur, met een maximum van €210 per maand en €2.100 per jaar. 

Er is een uitzondering
Je kunt ook afspreken je inzet niet per uur te rekenen, maar bijvoorbeeld een vast bedrag per dagdeel. Bijvoorbeeld als je op een bijeenkomst een rol vervult waarvoor je ook voorbereid.
In dit geval mag de vergoeding in 2024 ook maximaal €210 per maand en € 2.100 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet.

Krijg je een hogere vergoeding?
De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, houdt deze belasting in op je vrijwilligersvergoeding. Let hierbij op als je bij verschillende organisaties als vrijwilliger werkt; die vergoedingen worden allemaal bij elkaar opgeteld.

Vergoeding voor gemaakte kosten

Als je een hogere vergoeding krijgt dan het maximum, is deze alleen onbelast als de vergoeding kostendekkend is. Dat wil zeggen dat je met deze vergoeding de kosten die je maakt kunt betalen. Vergoedingen voor de kosten die je hebt gemaakt, zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. 

Als je bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met je eigen auto, dan mag de organisatie je een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor je auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,23 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.

Als je een bijstandsuitkering ontvangt

Ouder dan 27 jaar
Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding in 2024 niet hoger is dan €210 per maand en € 2.100 per jaar. Let op: de gemeente hoeft het niet in te houden op je uitkering, maar ze mogen het wel en dus doen sommige gemeenten het helaas!

Jonger dan 27 jaar
Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van je uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding voor je vrijwilligerswerk, dan wordt je gekort op je uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

Extra belonen kan door gift of schenking

Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van je tegenover. Als je een gift krijgt, noemen we dit een schenking. Iedereen mag je jaarlijks belastingvrij € 2.418 schenken. Je hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.