Verandering kost tijd en geld

‘Korte-termijndenkers hebben hun naam vereeuwigd in de jeugdzorg, toen in 2015 de decentralisatie werd ingezet. Of je verder voor- of tegenstander van de decentralisatie bent, doet er even niet toe. Het volgende gegeven is namelijk nog pijnlijker dan de gigantische verandering zelf, namelijk de bezuiniging die ermee gepaard is gegaan. 450 miljoen euro.

Jeugdzorg lijkt een kostenpost. Eigenlijk zouden we de jeugdzorg moeten zien als een investering. Iedere jongere die je de goede weg op helpt, heeft kans op een goed lopend leven. Voor de geldberuchte man onder ons: goed lopende levens zijn goedkoper. Help je een jongere nu, dan kan die later op eigen benen staan. Doe je dat niet, dan wordt het een zorgbehoevende volwassene, en daarmee is de situatie moeilijker en duurder gemaakt. Al het geld dat je besteed aan de jeugdzorg ga je op langere termijn terug verdienen.

Inzetten op lichtere vormen van zorg zou ook op langere termijn geld moeten besparen. De decentralisatie heeft z’n vruchten nog niet afgeworpen. Dat was ook een moeilijke taak geweest in een periode van drie jaar. De 450 miljoen euro die van de jeugdzorg is afgesnoept, is afgenomen nog voor de zorg goedkoper werd. De zwaardere zorg moet nog steeds veel geboden worden, cijfers van bureau Jeugdzorg geven zelfs aan dat dit vaker is dan een aantal jaar geleden, alleen is er nu dus minder geld te besteden.

Als wij op langere termijn succesvol willen zijn, moet er meer geld vrijkomen voor de jeugdzorg. Er kan pas minder geld naar de jeugdzorg toe als is gebleken dat de lichtere, preventieve zorg daadwerkelijk z’n vruchten afwerpt. Een grote verandering gepaard laten gaan met een gigantische bezuiniging is de grootste fout geweest van de korte-termijndenker. Verandering kost tijd en geld.

Bron afbeelding: mindandi.