Vacature: ExpEx Haaglanden zoekt coördinator

5 maart 2020

Er is nu al sinds 2014 een ExpEx-project in Haaglanden, en in die tijd zijn er zo’n 40 ExpEx getraind, waarvan er nu nog ongeveer de helft actief is. De begeleiding van deze ExpEx, dus het koppelen aan maatjes, de contacten met de opdrachtgevers en instanties, etc., wordt gedaan door Xtra plus. Doordat er zoveel ExpEx actief zijn in Haaglanden is er behoefte aan een extra coördinator, en het liefste een ExpEx of ervaringsdeskundige.

In deze functie ligt de nadruk op de begeleiding van de ExpEx, de contacten met de opdrachtgevers en de ExpEx wat betreft de vraag/inhoud, vormgeving en voorbereiding van de inzet van de ervaringsdeskundigen. Het kan gaan om het plannen en opzetten van voorlichtingen, het koppelen van ExpEx aan jongeren in de jeugdhulp of het adviseren van instellingen en gemeenten. De coördinator organiseert samen met de andere coördinator de intervisie, voert ontwikkelgesprekken met de ExpEx individueel, ondersteunt ExpEx en organisaties bij het bedenken van nieuwe projecten en bij het werven en opleiden van nieuwe jongeren opleiden tot ExpEx.

Daarnaast evalueert en analyseert de coördinator de inzet van de ExpEx en doet suggesties voor verbetering en vernieuwing.

De volledige vacature staat in het document hieronder, je kan je sollicitatiebrief tot en met 26 maart 2020 insturen onder vermelding van het vacaturenummer 475 naar sollicitatie@xtra.nl.

Brieven die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Downloads