Themamaand mei over verslaving

31 mei 2023

Wanneer is iets een verslaving? En hoe werkt een verslaving in je lichaam en je hersenen? Deze maand deelden we veel informatie, tips, ervaringsverhalen en andere content rondom dit onderwerp!

Wat is een verslaving?

Wat is verslaving

Een verslaving betekent dat je niet meer zonder een bepaald middel kunt. Ondanks dat je weet dat het gebruik niet goed voor je is, ga je toch door.

Beloning
Een verslaving is een hersenziekte, waarbij de één gevoeliger is voor middelen dan de ander. De middelen of het gedrag prikkelen in je hersenen het beloningssysteem. Dit beloningssysteem geeft stofjes in je hersenen af waardoor je je fijn voelt. Je kan verslaafd raken aan dit fijne gevoel waardoor je het gedrag of gebruik van middelen steeds herhaalt.
Het duurt vaak een tijd voordat je echt een verslaving ontwikkelt. Dit kan na een paar maanden of jaren zijn.

Soorten verslaving
Je kan verslaafd zijn aan middelen of aan gedrag. Voorbeelden voor middelenverslavingen zijn alcohol, drugs, nicotine en medicijnen. Voorbeelden van gedragsverslavingen zijn gamen, telefoongebruik, gokken en seks.

Redenen van gebruik
Er kunnen meerdere redenen zijn om middelen te gebruiken of om bepaald gedrag uit te voeren, namelijk:

 • Voor ontspanning
 • Willen experimenteren
 • Erbij willen horen
 • Uit verveling
 • Willen vluchten voor de werkelijkheid

Wat kan je doen als je denkt dat je een verslaving hebt?

Erkennen
Als je jezelf afvraagt of je verslaafd bent, is dit vaak al een teken dat er een ongezonde relatie is met middelen of gedrag. Iemand die zich geen zorgen maakt over diens gebruik stelt zichzelf deze vraag vaak niet.
Erkennen is een belangrijke eerste stap, maar kan ook moeilijk zijn. Het is confronterend om toe te geven dat het niet goed gaat, en andere mensen hier over vertellen kan best wel eng zijn.

Hulp vragen/zoeken
Als je doorhebt dat je een probleem hebt en dit ook erkent kan je hulp vragen/zoeken. Je kunt hulp en steun vragen bij mensen uit je omgeving. Daarnaast kan het handig zijn om contact op te nemen met je huisarts die je door kan verwijzen naar verschillende gespecialiseerde instanties. Je kan ook zelf contact opnemen met deze organisaties.

Websites voor hulp
De organisaties voor hulp kan je vinden via: www.zorgkaartnederland.nl/verslavingszorg
Er zijn ook verschillende organisaties die online zelfhulp aanbieden. Deze kan je vinden op: www.drugsinfo.nl/hulp/waar-vind-ik-hulp

Wat kan je doen bij een verslaving

Triggers vermijden
Als je erkend hebt dat je een probleem hebt en hulp hebt gezocht, is het belangrijk om triggers zo veel mogelijk te vermijden. In de eerste periode dat je wilt stoppen of minderen kan het helpen om situaties die jou (kunnen) triggeren uit de weg te gaan.
LET OP: soms wordt er geadviseerd door hulpinstanties om door te gaan met gebruiken zodat je onder begeleiding kan afkicken (bij sommige middelen is het gevaarlijk zelf te stoppen!).

Lotgenotencontact
Voor veel verslaafden werkt het om contact te zoeken met lotgenoten om zo (h)erkenning te vinden, dit kan bij verschillende fellowships door heel Nederland.
Je hebt (bijna) voor elke soort verslaving een eigen fellowship met als bekendste de AA (anonieme alcoholisten) en de NA (Narcotics Anonymous) voor andere drugs/gedragingen zijn er aparte fellowships.

Wist je dat…?

Wist je dat 1

Bijna 8 van de 10 Nederlanders (77,5%) van 18 jaar en ouder weleens alcohol drinkt?

Ongeveer 1,5% van de jongeren tussen 13 en 16 jaar als gameverslaafde beschouwd kan worden?

Ruim 1 op de 15 (6,5%) volwassen Nederlanders overmatig drinkt (meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week)?

48% van de 12- t/m 16-jarige scholieren heeft weleens alcohol gedronken, 17% heeft weleens gerookt, 10% heeft weleens cannabis gebruikt en 2% heeft ervaring met XTC.

Het blijkt dat bij ongeveer 74% van de jongeren die in behandeling zijn voor een stoornis in het middelengebruik, ook te maken hebben met een andere psychische stoornis.

Als je naast een stoornis in het middelenmisbruik ook een andere diagnose hebt, heet dat een dubbele diagnose.

Een seksverslaving wordt door zorgverzekeraars niet erkend als verslaving. Op papier wordt vaak vermeldt dat het om een alcoholverslaving gaat om toch aan financiering te komen voor een behandeling.

Ook automutilatie kan verslavend zijn. Het hormoon endorfine komt vrij, wat als natuurlijke pijnstiller werkt en een geluksgevoel kan geven. Hierdoor is het erg moeilijk om te stoppen.

Cross addiction houdt in dat je de ene verslaving ‘inruilt’ voor een andere. Helaas komt dit vaak voor.

In totaal zijn ongeveer 2 miljoen Nederlanders verslaafd. In 1.677.363 gevallen gaat het om de legale middelen zoals alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. Deze middelen zijn vrij verkrijgbaar of verkrijgbaar op doktersrecept.

Slaapmiddelen mogen eigenlijk niet langer dan 2 weken gebruikt worden. Kalmeringsmiddelen mogen niet langer dan 8 weken gebruikt worden. Bij langer gebruik wordt de werking minder en bestaat het risico dat je meer gaat nemen. Hierdoor kan verslaving ontstaan.

Bronnen: Trimbos, Jellinek en Kenniscentrum KJP.

…er verschillende lichamelijke gevolgen van middelengebruik en verslaving zijn?

…je bij middelengebruik en verslaving eigenlijk je eigen proefkonijn bent, omdat het nooit met zekerheid te zeggen is wat er bij jou gebeurt?

…er zowel lichamelijke gevolgen op korte als op lange termijn zijn bij middelengebruik en verslaving?

Alcohol
Jongeren zijn gevoeliger voor de schadelijke gevolgen van alcohol dan volwassenen. Dit komt omdat de meeste jongeren een kleiner lichaam hebben dan volwassen en omdat het lichaam van een jongere nog in ontwikkeling is.

Lichamelijke gevolgen:

 • belasting van hart en bloedvaten
 • hersenbeschadiging
 • belasting van de lever
 • alcoholvergiftiging
 • kanker
Wist je dat 2

Drugs
Er bestaan veel verschillende soorten drugs die ook allemaal andere lichamelijke gevolgen kunnen hebben. Wel zijn er een aantal lichamelijke gevolgen die vaak voorkomen. Het combineren van alcohol en drugsgebruik kan de lichamelijke gevolgen vergroten.
Lichamelijke gevolgen:

 • vermoeidheid/uitputting
 • gewichtsverlies
 • hoofdpijn
 • vatbaarheid voor infecties
 • kans op hersenschade
 • kans op hartproblemen

Naast de lichamelijke klachten die ontstaan bij het gebruik van drugs van, zijn er ook een aantal psychische gevolgen die vaak voorkomen. Zo verhoogt cannabisgebruik de kans op het ontwikkelen van psychotische episodes bij jongeren die daar genetisch gevoelig voor zijn. Ook vergroot het de kans op het ontwikkelen van schizofrenie.
Daarnaast kan het gebruik van cannabis en xtc ervoor zorgen dat je je nog rotter voelt als je je voor gebruik ook al rot voelde of kan er na gebruik een enorme dip ontstaan.

Gedrag
Naast lichamelijke gevolgen door het gebruik van alcohol en drugs, kunnen er ook lichamelijke gevolgen optreden door een verslaving aan gedrag.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand met een gameverslaving last krijgt van lichamelijke klachten door het constant staren naar een scherm.
Lichamelijke klachten kunnen dan zijn:

 • hoofdpijn
 • geïrriteerde ogen
 • rugpijn

Andere gevolgen
Naast lichamelijke gevolgen door een verslaving, kunnen er ook andere gevolgen optreden. Er kunnen psychische problemen, geldproblemen en sociale problemen ontstaan.
Mocht je lichamelijke of andere gevolgen ervaren door het gebruik van middelen of een verslaving, neem dan contact op met je huisarts, een professional of bij iemand bij die vertrouwd voelt.

Bronnen: Nji, Hersenstichting

Ervaringsverhaal Barbara

Barbara werkt als ervaringsdeskundige met mensen met een verslaving in Spanje. We interviewden haar over haar werk en wat ze hier zo leuk en waardevol aan vindt!
Scroll naar de laatste pagina voor haar tips voor toekomstige ervaringsdeskundigen.

Ervaringsverhaal Barbara

Coach in Spanje
“Ik werk momenteel als coach in Spanje, onder andere met mensen met een verslaving. Zij verblijven drie tot vijf weken in Spanje en volgen een intensief programma. Ik ben daar dan zelf 24/7 aanwezig voor aan aantal dagen achter elkaar Het is een mooie en bijzondere manier van werken omdat je meegroeit in iemands proces.”

Meer erkenning
“Ik vind dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid nog te weinig erkend wordt als iets belangrijks. Behandelaren kijken toch soms nog vanuit een ander perspectief. De kennis van degene met de ervaring is juist zo belangrijk. Dat zien ze ergens wel in maar toch blijven ze soms nog te veel op hun eigen behandelstuk zitten, of benaderen het meer vanuit de theorie. Het zou meer samen mogen komen.”

Meer dan alleen een stoornis
“Een psycholoog of behandelaar kan dingen goed onderbouwen vanuit de theorie, maar daarnaast kan een gesprek met iemand die het hele traject vanuit eigen ervaring al heeft doorlopen je net even wat meer inzicht geven of je het gevoel geven dat je meer bent dan alleen je stoornis of diagnose.”

Kwetsbaarheid als kracht
“Ik werkte voor mijn herstel al jaren in de hulpverlening. Ik heb altijd al mijn eigen ervaringen met andere gedeeld. Toen minder bewust dan nu en met wat meer gereserveerdheid omdat er voor mijn gevoel nog altijd een soort taboe op lag. Doordat ik geleerd heb en ervaren heb dat het tonen van je kwetsbaarheid juist een kracht is en je hier anderen mee kunt helpen heb ik dat stuk kunnen loslaten, en ben ik mijn ervaringsdeskundigheid als een essentieel onderdeel gaan zien van de zorg die nu biedt.”

Verbinding als basis van herstel
“Ik ben van mening dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid een vast onderdeel van de behandeling zou moeten zijn. Het is drempelverlagend en het schept vertrouwen, wat maakt dat je je minder ‘patiënt’ voelt. De basis voor mijn herstel is verbinding. Die was ik volledig kwijt. Door de ervaringen te horen van anderen en hoe zij hun herstel hadden gevonden, kreeg ik zelf ook weer vertrouwen. De gedeelde ervaringen waren voor mij de basis om mij weer opnieuw te kunnen en durven verbinden.”

Tips voor toekomstige ervaringsdeskundigen
“Je moet goed weten wat jouw valkuilen zijn en jezelf daarin kunnen beschermen. Anderen helpen doet ook wat met jouw herstel. Daarin ben je zowel krachtig als kwetsbaar. De balans behouden tussen de ander helpen en voor jezelf zorgen is best een uitdaging. Zorg eerst voor je eigen herstel.”

Ervaringsverhaal Noah

De aanloop: van coping naar probleem
“In mijn ogen is verslaving een vorm van obsessief gedrag. Dat had ik ik in mijn kindertijd al, maar vanaf mijn 16e begon dat zich te uiten in drank en drugs gebruiken. Omdat ik veel andere problemen had, werd mijn gebruik niet gesignaleerd. Mijn ongezonde relatie met drank en drugs liep op mijn 20e uit de hand tot een verslaving en ik ging steeds heftigere middelen gebruiken.”

“Ik gebruikte middelen om met andere problemen om te gaan, maar de verslaving werd mijn hoofdprobleem.”

Ontkenning: wat je gewend bent om je heen en stigma in de samenleving
“Middelengebruik was erg genormaliseerd in mijn omgeving. Ik woonde beschermd en hier werd je bijna al stoned als je over de gangen liep!
Mensen hebben een beeld van een verslaafde, bijvoorbeeld dat het vaak een junk is die onder de brug slaapt. Zelf had ik dat soort beelden ook, waardoor ik langer kon ontkennen dat ik verslaafd ben. Terwijl iedereen dat kan worden.”

Ervaringsverhaal Noah verslaving

Omslag: een belletje begon te rinkelen en ik heb aan de bel getrokken
Ik ging met mijn moeder naar België en het eerste wat ik dacht was ‘dan kan ik niet gebruiken!’. Ik heb drugs meegenomen om er voor mezelf een relaxed weekend van te maken. Toen begon er wel een belletje te rinkelen, maar ik erkende het probleem nog niet. Ik had gelukkig wel op tijd door dat als ik zo doorging dat het niet goed zou aflopen. Dus heb ik aan de bel getrokken.

Hulp: hulpverlening die niet aansloot
De hulp die ik kreeg sloot niet aan. Er was bij dat traject een zero tolerance beleid: je moest stoppen met alles. Maar er werd geen rekening gehouden met dat ik mijn kalmeringsmiddelen om een reden voorgeschreven gekregen had. Na die detox was ik zelfs verslaafder dan ervoor! Ze hadden te weinig kennis van mijn andere problemen die omhoog kwamen toen ik stopte met gebruiken. Ik werd weggestuurd door zelfbeschadiging, terwijl dat voor mij ook een verslaving was.
“Ik heb 10 klinieken gebeld, maar ik was te complex (of te duur) om geholpen te worden.“

Hulp: hulpverlening die wel werkte
Ik heb mijn oude kliniek in het buitenland gebeld omdat ik positieve ervaringen met ze had en ik was meteen welkom. Het was geen verslavingskliniek, maar hier ben ik aan mijn trauma’s gaan werken. Ze gaan uit van positieve gezondheid: ze kijken naar je kracht, doen alles op jouw tempo en werken heel transparant. Daarna kreeg ik nog dagbehandeling. En sindsdien kan ik zeggen dat het goed gaat!
“Ik heb geluk gehad dat ik nog contact op kon nemen met mijn oude psycholoog.”

Herstel dankzij lotgenoten
Lotgenotencontact heeft me terugkijkend denk ik het meest geholpen in mijn herstel. Je krijgt dan herkenning en erkenning van mensen met vergelijkbare ervaringen. En hoop dat het kan lukken om niet meer te gebruiken. Ik kan nog altijd iemand van het fellowship benaderen. Bijvoorbeeld om af te spreken tijdens de feestdagen waarbij het genormaliseerd is om alcohol te gebruiken.

Herstel: leven met een verslaving
Inmiddels ken ik mijn eigen grenzen. In huis bij mijn ouders moest eerst de drank in de kelder staan die op slot kon, inmiddels is dat niet meer nodig. Ik ga alleen nog niet naar een feestje. En als ik een moeilijke dag heb ga ik ook niet met collega’s naar een terras.

Lees meer over mijn behandeling in Spanje in dit bericht.

Afsluiting

Afsluiting van de maand mei

Boekentips:

 • Gameboy: verhaal van een verslaving van Michiel Smit
 • Ik ben Loïs en ik drink niet meer van Loïs Bisschop
 • Een verslaving in huis van Robert Meyer en Brenda Wolfe
 • Ren voor je leven van Klaas Boomsma
 • Stop van Jessica Broekhuis

Kijktips:

 • Nadia; seizoen 1 aflevering 2: Gameverslaving
 • Nadia: seizoen 1 aflevering 17: Drugs of alcohol?
 • Papa Is Verslaafd op Videoland
 • Recovery Boys op Netflix
 • Npo doc: verslaving
 • Serie: Verdoofd op npo 3