Subsidie ontvangen voor voorlichtingen

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat we subsidie hebben gekregen van de stichting Samen Sterk Zonder Stigma. Hiermee kunnen we onze ExpEx een vervolgtraining gaan aanbieden, zodat zij op scholen in het voortgezet onderwijs voorlichtingen kunnen gaan geven.

We willen jongeren zelf met elkaar in gesprek laten gaan over thema’s rondom psychische kwetsbaarheid. We willen daarmee stigmatisering van jongeren met een (psychische) kwetsbaarheid voorkomen, zodat er uiteindelijk meer begrip en respect komt voor elkaar..Ook willen wij bewerkstelligen dat jongeren hun problematiek eerder durven te delen, zodat er eerder steun kan worden gegeven.

Onze ervaringsdeskundige ExpEx trainers gaan dit jaar een vervolgtraining ontwikkelen, om van onze ExpEx naast maatjes en adviseur ook goede voorlichters te maken. Dit doen we samen met ExpEx in vier regio’s: Midden-Holland (Stichting Kernkracht), Haaglanden (JIT), Zuid-Kennemerland/ Haarlemmermeer (Opvoedpoli) en Drechtsteden (Trivium Lindehof). In iedere regio gaan minimaal 10 voorlichtingen worden geven op scholen.

We houden jullie hier natuurlijk van op de hoogte!