Samenwerking met ExpEx verbetert Mijn Pad

10 december 2019

Mijn Pad ondersteunt jongeren om een eigen mening te ontwikkelen over wat zij willen met hun leven en toekomst. En op basis daarvan eigen doelen en actieplan op te stellen. De inzet van Experienced Experts in Rotterdam verbetert deze tool.

De bijbehorende methodiek ondersteunt professionals om jongeren de leiding te geven. De ExpEx uit Rotterdam hebben in de rol van co-trainer training aan professionals mogen geven, maken deel uit van de werkgroep Mijn Pad, zijn trainer Mijn Pad en geven workshops o.a. aan studenten Social Work.

Verbindende samenwerking

Jeugdhulpverleners zijn bijzonder positief over de bijdrage van de Experienced Experts. Het helpt hen om zich beter te verplaatsen in het perspectief van jongeren. ExpEx merken dat deze ervaring hun zelfvertrouwen vergroot en helpt als opstapje naar betaald werk. Ook benoemen zij als meerwaarde dat zij het perspectief van professionals leren kennen. En zo ontstaan al doende verbindingen tussen werkveld, onderwijs en ExpEx, die door allen als waardevol worden ervaren en waarop verder voortgebouwd kan worden.

Het vervolg

De ExpEx waren zo enthousiast over Mijn Pad, dat het idee ontstond om andere ExpEx te trainen in Mijn Pad. Niet alleen voor hun rol in de trainingen, maar ook om Mijn Pad in te zetten voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling als ExpEx, en om het in te zetten bij het maatjeswerk.

Ook ontstond het idee dat zij Mijn Pad trainer kunnen worden voor nieuwe ExpEx. Om o.a. een overdraagbare training te ontwikkelen Mijn Pad daarom een nieuwe subsidie aangevraagd bij ZonMW met als titel; ‘Meer ruimte maken voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready!’.

Ik wil niet vastzitten in mijn verleden, maar vechten voor het heden.