Richtlijnen voor jongerenparticipatie in onderzoek

24 maart 2023

De deelnemers van School for Participation hebben hun eerste product gepresenteerd waarin ze richtlijnen hebben opgesteld voor jongerenparticipatie in onderzoek. Het doel is om de samenwerking met jongeren gelijkwaardiger te maken wanneer zij worden betrokken in onderzoek, waarbij de rol van de jongeren niet uitmaakt.

Charlotte, een ExpEx uit Den Haag is een van de medewerksters in dit project van ZON MW onder leiding van Christine Deding. Bo van Loenen van ExpEx Amsterdam heeft ook meegedacht.

Charlotte schrijft:

Samen met de school for participation heb ik (met andere ExpEx) richtlijnen opgesteld over hoe jongeren en onderzoekers kunnen samenwerken. Deze richtlijnen zijn ontstaan vanuit participatief (actiegericht) onderzoek en zijn de basis voor een gelijkwaardige samenwerking, in onderzoek of andere plekken waar ervaringskennis gebruikt wordt. De richtlijnen zijn opgesteld met jongeren van allerlei achtergronden (zoals taalstoornissen en lichamelijke klachten) en kunnen gebuikt worden door jongeren om te testen hoe de kwaliteit van het project waar ze aan meewerken is en hoe gelijkwaardig de samenwerking is. De struikelblokken zijn allemaal voorbeelden die jongeren hebben meegemaakt. Binnenkort worden de richtlijnen internationaal gepresenteerd! 
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben! 

Hieronder kun je de ‘definitieve’ richtlijnen voor goede samenwerking in onderzoek zien. ‘Definitief’ staat tussen aanhalingstekens, omdat we niet geloven dat we al uitgeleerd zijn. Als we na een jaar denken dit kan beter, dan doen we dat!

De opmaak is van Lucas Braak, een jongere waar we vast nog veel van gaan horen/zien.

De volgende stap: theoretische verdieping en het praktisch uitwerken van de richtlijnen. We kijken er naar uit om daarin samen op te trekken.