10 reviews van samenwerkingspartners

1 december 2023

De afgelopen 10 jaar hebben we met veel verschillende mensen samengewerkt om de jeugdzorg te verbeteren. Een paar van onze partners hebben we gevraagd te reflecteren op de samenwerking met ExpEx. Wat vonden ze leuk en wat heeft ze geraakt? Wat hebben ze van ons of hebben we van elkaar geleerd? En wat was het effect van onze samenwerking? En wat is hun wens voor Stichting ExpEx voor de komende 10 jaar?
In dit artikel een samenvatting van de reacties. Wil je meer lezen? Dat kan! Bij de quotes van mensen staat een linkje naar hun uitgebreidere reactie. En ze zijn allemaal
hier op één pagina verzameld.

Maaike – vakbond FNV

Het kennisniveau van ExpEx is hoog en ik ben altijd onder de indruk van de manier waarop ze zaken aan de orde stellen. Analyserend, met de vinger op de zere plekken, maar probleemoplossend. En altijd respectvol van toon. Bovendien is het ook gewoon echt een leuke club van mensen waar je graag in de buurt bij wil zijn.

Lisa Westerveld – Tweede Kamerlid

Wat Experienced Experts hebben meegemaakt, zetten jullie om in concrete voorstellen hoe we het beter moeten doen voor jongeren die nu in de jeugdzorg zitten. Ik heb als volksvertegenwoordiger veel aan de misstanden die jullie aankaarten, jullie concrete input en ideeën hoe het anders kan. Jullie doen dat op een ontzettend fijne manier waardoor iedereen begrijpt waarom en hoe het anders kan en moet. Bedankt, jullie zijn ongelooflijk hard nodig!

Simone – MIND

We herkennen elkaars bevlogenheid en willen tastbaar impact maken voor de mensen om wie het gaat. Geen woorden maar daden. Actie! ExpEx doet dat op haar eigen, unieke wijze. En het mooie is dat je Experienced Experts op allerlei maatschappelijke en bestuurlijke plekken in Nederland weer tegenkomt. Zo wordt de stem van jongeren steeds meer en beter gehoord. Samen bereiken we meer dan alleen, dus we hopen dat we nog lang met elkaar zullen werken aan betere (jeugd)-zorg!

Jeroen – FNO Geestkracht

Binnen ons programma GeestKracht is de inbreng van ExpEx scherp en waardevol. De afgelopen jaren heb ik ervaren hoe betrokken en bevlogen ExpEx te werk gaat. Ze weten waar ze het over hebben en wijken niet af van hun eigen koers. Dat bewonder ik enorm.  

Berdien – Het Vergeten Kind

Het trainingsprogramma van ExpEx zorgt ervoor dat jongeren hun ervaringskennis op zo’n manier kunnen inzetten, dat er beter naar ze geluisterd wordt. ExpEx brengt daarmee gelijkwaardige samenwerking in de jeugdzorg tussen kinderen en hulpverleners steeds dichterbij.

Nikki – Nederlands Jeugd Instituut

We werken graag samen met ExpEx: ze hebben veel collectieve ervaringskennis in huis. Jongeren met ervaring in de jeugdhulp, die niet alleen hun eigen ervaringskennis meenemen maar ook van andere ExpEx jongeren.

Sabrina – voormalig jeugdbeschermer

In het contact met ExpEx heeft mij vooral de echtheid en puurheid geraakt. Het is een partij dat staat voor haar idealen en daar niet op inlevert. Dat vind ik bewonderenswaardig en zorgt ervoor dat je hen vaker wil betrekken en spreken. Je krijgt niet het politiek correcte, gesugarcoate antwoord maar het echte antwoord!

Thijs – JSO

Dankzij ExpEx zijn bij het Kamertrainingscentrum van Stek jeugdhulp zijn in één sessie medewerkers anders gaan denken en doen. Ze zijn namelijk jongeren en ouders structureel gaan betrekken bij de casuïstiekbespreking, door te vragen of ze hierbij aanwezig willen zijn. Hierdoor praten ze met jongeren en ouders, in plaats van over hen.

Alie –  Lectoraat GGZ en Samenleving

Ervaringskennis is nodig voor beter jeugdzorg en voor een leefbaardere samenleving. Ervaringskennis is kennis die je liever niet had gehad.  Het omzetten van eigen ellende in een waardevolle bijdrage aan de jeugdzorg is een kunst. ExpEx kunnen dat als geen ander: zij zijn kundige vernieuwers. Ik krijg energie van de vrije ruimte waarin zij durven te staan.  Hartverwarmend.  

Annemiek Harder – bijzonder hoogleraar

Het is mooi dat ExpEx werk maakt van de jeugdzorg verbeteren en de invloed van jongeren in beleid, de praktijk en onderzoek vergroot.
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier met Experienced Experts samengewerkt aan het doel om bijvoorbeeld de leeftijdsgrens van 18 jaar voor jongeren bij vertrek uit de jeugdzorg los te laten.

Dit artikel is onderdeel van ons jubileum magazine. Lees en blader er door op deze pagina.