ExpEx Haarlem/Heemstede

Regionaal

Wij zijn Mourad, Donna, Dylan, Bo, Glenn, Moraitha en Boudewijn. We noemen onszelf ExpEx Heemstede en zijn actief in Haarlemmermeer, Zuid Kennemerland IJmond. ExpEx staat voor Expierenced Experts, de Engelse vertaling voor ervaringsdeskundige. We hebben allemaal met jeugdhulpverlening te maken gehad en zijn opgeleid door de Stichting Kernkracht in samenwerking met de Opvoedpoli Heemstede om daar over te praten.

Met een doel

Ons doel is om hulpverleners te helpen door onze ervaringen te delen en gemeenten te adviseren. En we willen andere jongeren in de jeugdzorg laten zien dat alles echt weer goed kan komen, met de juiste handvatten. We willen veilig hulp inzetten zonder stigma.

Wat doen we?

We geven workshops, lezingen en presentaties met persoonlijke verhalen. Tijdens een voorlichting vertellen we uitgebreid wie we zijn en wat we hebben meegemaakt. We vertellen over succesverhalen en verbeterpunten.

Ook gaan we individueel met jongeren in gesprek, over wat ze missen of juist nodig hebben van hun hulpverlener. We doen maatjeswerk en staan klaar voor jongeren die op dit moment in de jeugdzorg zitten of er net uit zijn. Voor deze jongeren zijn wij een bondgenoot, een luisterend oor of een bruggenbouwer. We gaan actief met jongeren op pad of in gesprek. Dit is geheel afhankelijk van de wensen.

Neem contact met ons op!

Dus ken je een jongere die met jeugdhulpverlening te maken heeft en het prettig vindt om hier met iemand over te praten die zelf ook in de hulpverlening heeft gezeten? Ben jij een hulpverlener die een vraag heeft aan een ervaringsdeskundige uit de jeugdzorg? En ben of ken je iemand die zich misschien wil aanmelden voor onze volgende ExpEx training?

De ExpEx Haarlem/Heemstede vallen onder de organisatie van ExpEx Amsterdam. Via ExpEx Amsterdam kan er contact met ons worden opgenomen.

Nieuws

Ervaringsverhalen

Partners