ExpEx Gelderland

Regionaal

Ik wil een ExpEx inzetten

Denk je erover om een ervaringsdeskundige jongere in te zetten als maatje voor een andere jongere, of om een bijdrage te leveren aan een bijeenkomst over jeugdhulp? Neem contact op met ExpEx Gelderland!

Wie zijn dat?

Dit is een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen tussen de 18 en 30 jaar die actief is in meerdere gemeenten in Gelderland (o.a. Nijmegen, Arnhem, Rijnwaarden, Apeldoorn). Ze hebben de landelijke ExpEx-training gevolgd en hebben hun ExpEx certificaat.

De groep organiseert de eigen steun in de vorm van intervisiebijeenkomsten, en houdt onderling contact. Er is een vangnet vanuit de samenwerkende organisaties er omheen, vooral van Spectrum en Zorgbelang Gelderland (zie contactgegevens).

Wat zijn voorwaarden?

Voor de inzet als maatje vragen we voor de ExpEx jongere in Gelderland een vrijwilligersvergoeding van € 2,50 per uur. Ook gaan we er van uit dat vergoeding van reiskosten, activiteitenkosten om samen iets leuks te doen, een VOG en verzekering geregeld kan worden. De ExpEx-jongere sluit hiertoe een vrijwilligerscontract met de instelling die de begeleiding doet van de vragende jongere. We hebben een conceptcontract indien nodig.

Bij voorlichtingen en workshops is het gebruikelijk dat er reiskostenvergoeding wordt gegeven plus een geringe vergoeding, passend bij de duur en intensiteit van de bijeenkomst. Omdat het werken als maatje meer verantwoordelijkheid vraagt vinden we daar een vaste vergoeding bij passen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke ExpEx heeft een profiel op papier gezet, dat ons helpt om een goede match te maken. Als een organisatie een ExpEx wil inzetten en er zelf geen binnen de instelling heeft, loopt dit via Spectrum of Zorgbelang Gelderland.

Wij brengen vraag en aanbod graag bij elkaar!

Ik wil een ExpEx als maatje

Denk je dat het een goed idee is voor jou om een maatje te hebben? Een jongere die weet wat het is om problemen te hebben en hulp te krijgen? Iemand die echt snapt wat jij bedoelt? Neem contact op met ExpEx Gelderland!

Wie zijn dat?

Het is een groep enthousiaste ervaringsdeskundigen tussen de 18 en 30 jaar die actief is in meerdere gemeenten in Gelderland (o.a. Nijmegen, Arnhem, Rijnwaarden, Apeldoorn). Ze hebben de training gevolgd en hebben hun ExpEx certificaat. Ze doen dit als vrijwilligerswerk maar vragen wel vergoeding van onkosten en zo. Je kunt samen met je begeleider op zoek naar een geschikt maatje.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn al een paar instellingen zoals Iriszorg die zelf ExpEx in dienst hebben. Als dat niet zo is loopt het via Spectrum of Zorgbelang Gelderland (zie contactgegevens hieronder). Elke ExpEx heeft een profiel op papier gezet, dat ons helpt om een goede match te maken. Daarna volgt een persoonlijke kennismaking.

Van tevoren bedenk je zelf (of samen met je begeleider) wat je van een vrijwilliger verwacht, bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak het contact is, wat je samen wilt doen.

Betrokkenen bij project

ExpEx Gelderland is een project van Spectrum partner met elan in Arnhem. Het wordt uitgevoerd met bijdragen van het Kansfonds en de provincie Gelderland. Zie onderaan deze pagina alle samenwerkingspartners (waar er steeds meer van bijkomen!).

Contact

Spectrum

Timo Riphagen
t.riphagen@spectrumelan.nl
0652670800

Nieuws

Ervaringsverhalen

Mogelijk gemaakt door

In samenwerking met