ExpEx Gelderland

Regionaal

Ik wil een ExpEx inzetten

Denk je er over om een ervaringsdeskundige jongere in te zetten als maatje voor een andere jongere, of om een bijdrage te leveren aan een bijeenkomst over jeugdhulp? Neem contact op met ExpEx Gelderland!

Wie zijn dat?

Dit is een groep enthousiaste jongeren (jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar oud) die actief is in de gemeenten Nijmegen, Arnhem en Rijnwaarden en omgeving. Ze hebben de landelijke ExpEx-training gevolgd en hebben hun ExpEx certificaat. Van februari tot mei 2017 loopt een ExpEx training voor jongeren in Apeldoorn, dus dan komen er ook ExpEx in die regio.

De groep organiseert de eigen steun in de vorm van intervisiebijeenkomsten, en houdt onderling contact. Er is een vangnet vanuit de samenwerkende organisaties er omheen, vooral van Spectrum en Zorgbelang Gelderland (zie contactgegevens).

Wat zijn voorwaarden?

Voor de inzet als maatje vragen we voor de ExpEx jongere in Gelderland een vrijwilligersvergoeding van € 2,50 per uur. Ook gaan we er van uit dat vergoeding van reiskosten, activiteitenkosten om samen iets leuks te doen, een VOG en verzekering geregeld kan worden. De ExpEx-jongere sluit hiertoe een vrijwilligerscontract met de instelling die de begeleiding doet van de vragende jongere. We hebben een concept contract indien nodig.

Bij voorlichtingen en workshops is het gebruikelijk dat er een kleine vergoeding en minimaal reiskosten worden gegeven. Omdat het werken als maatje meer verantwoordelijkheid vraagt vinden we daar een vaste vergoeding bij passen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke ExpEx heeft een profiel op papier gezet, dat ons helpt om een goede match te maken. Als een organisatie een ExpEx wil inzetten en er zelf geen binnen de instelling heeft, loopt dit via Spectrum of Zorgbelang Gelderland.

Wij brengen vraag en aanbod graag bij elkaar!

Ik wil een ExpEx als maatje

Denk je dat het een goed idee is voor jou om een maatje te hebben? Een jongere die weet wat het is om problemen te hebben en hulp te krijgen? Iemand die echt snapt wat jij bedoelt? Neem contact op met ExpEx Gelderland!

Wie zijn dat?

Het is een groep enthousiaste jongeren (jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar) die actief is in de omgeving van Nijmegen, Arnhem en Lobith/Tolkamer. Ze hebben de training gevolgd en hebben hun ExpEx certificaat. Ze doen dit als vrijwilligerswerk maar vragen wel vergoeding van onkosten en zo. Je kunt samen met je begeleider op zoek naar een geschikt maatje.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Er zijn al een paar instellingen zoals Iriszorg die zelf ExpEx in dienst hebben. Als dat niet zo is loopt het via Spectrum of Zorgbelang Gelderland. (zie contactgegevens). Elke ExpEx heeft een profiel op papier gezet, dat ons helpt om een goede match te maken. Daarna volgt een persoonlijke kennismaking.

Van te voren bedenk je zelf (of samen met je begeleider) wat je van een vrijwilliger verwacht, bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak het contact is, wat je samen wilt doen.

 

Betrokkenen bij project

ExpEx Gelderland is een project van Spectrum partner met elan in Arnhem. Het wordt uitgevoerd met bijdragen van het Kansfonds en de provincie Gelderland. De samenwerkingspartners (waar er steeds meer van bijkomen) zijn:

Contact

Spectrum

Elise Roelofse
e.roelofse@spectrumelan.nl
(06) 24 91 59 08

Zorgbelang

Hellen Houterman
hellenhouterman@zorgbelanggelderland.nl
(06) 42 69 10 80

Mogelijk gemaakt door