Presentatie ExpEx op het symposium Transitiepsychiatrie

11 juni 2019

Lemion is een organisatie die bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg verzorgt. Op vrijdag 28 juni organiseerde ze voor de 4e keer het jaarsymposium Transitiepsychiatrie in Amsterdam, met het thema ‘Werken over de grenzen van het 18e jaar’…. En ExpEx was er bij!

Alex (ExpEx) en Sanne (coördinator ExpEx Midden-Holland) hebben een presentatie gegeven, waarin we veel aan bod hebben laten komen. Wie zijn ExpEx, wat is nou eigenlijk ervaringsdeskundigheid, wat doen we en wat is onze meerwaarde? Ook hebben we mooie praktijkvoorbeelden uit het hele land genoemd, zoals de workshop suïcidepreventie, het meeschrijven aan het unaniem aangenomen voorstel voor de gemeenteraad van Amsterdam, het ervaringstheater en de ervaringscafés.

Omdat de zaal vol zorgprofessionals zat, hebben we hen laten terugdenken aan toen ze zelf 18 waren en of ze toen hun woonplek, netwerk en financiën goed op orde hadden. Hier werd volmondig nee op geantwoord, waarbij we de boodschap hebben meegegeven niet zo te focussen op leeftijd, maar op of de basis op orde is.

En ik heb verteld over mezelf toen ik als hulpverlener aan het werk was en door al die nadruk op ‘afstand en nabijheid’ eigenlijk zelf even was vergeten waarom ik de hulpverlening in wilde: namelijk om iets met m’n eigen ervaringen te kunnen betekenen. Als één op de vier mensen te maken krijgt met psychische aandoeningen, dan moesten daar minstens 30 mensen zijn die er iets in herkenden. Het mooie was dat we op dat moment veel aanwezigen zagen knikken: het raakte. Waarna we hebben afgesloten met de oproep om wat minder over ‘cliënt’ en ‘hulpverlener’ te praten en elkaar vooral te zien, van mens tot mens.

Vooraf waren we gezond gespannen, nu enorm enthousiast en hebben we de smaak te pakken. Het riep duidelijk veel op. Er werden ter plekke vragen gesteld, maar ook in de pauzes hebben we constant staan praten. Van een psychiater die zelf toch ook eindelijk iets met z’n ervaring wilt doen tot de vraag om een ExpEx project in Maastricht en van alles daar tussenin.

De feedback heb ik ook net binnen: ‘WoW, wat een kracht en power,’ ‘Een hele mooie organisatie!’ en ‘Geweldig om dit verhaal te horen. Meer van deze initiatieven zou dit symposium werkelijk relevant maken.’

Die reacties zeggen genoeg: het is belangrijk en nodig wat we met ExpEx doen! En daar ben ik trots op.