Participatie van jongeren met ervaring in jeugdzorg tijdens de corona-crisis

16 september 2020

Wat is er nodig voor (participatie van) jongeren uit de jeugdzorg tijdens de corona-crisis? Dat heeft Generation YouthCare hieronder kort en bondig op een rij gezet.

Lees ook ons statement dat wij maakten met verschillende jongerenorganisaties: Laat kinderen en jongeren meebeslissen in coronatijd.

Generation YouthCare is een netwerk voor en door jongeren met ervaring in de jeugdzorg. Het is een samenwerking tussen de ervaringsdeskundigen van ExpEx, jongeren uit pleegzorg en gezinshuizen van JongWijs, jongerenraden van JeugdWelzijnsBeraad en NJR Hoofdzaken voor de jeugd GGZ.

We werken samen om problemen in de jeugdzorg aan te kaarten en advies te geven op basis van onze collectieve ervaringskennis. Bijvoorbeeld voor huisvesting, om de stijgende dak- en thuisloosheidscijfers onder jongeren te verminderen.

Participatie van jongeren in de jeugdzorg

Als je met ons samen werkt of wilt werken, houdt dan rekening met de volgende punten:

  1. Wij hebben allemaal directe ervaring met jeugdzorg.
  2. Wij spreken vanuit onze ervaringskennis met jeugdhulp. Het delen van ons eigen levensverhaal is daarbij niet vanzelfsprekend.
  3. Zorg voor afwisselende werkvormen en een goede gespreksleider, idealiter iemand die jong is en/of zelf ervaring heeft met jeugdhulp.
  4. Denk aan de agenda’s van jongeren. We doen graag mee aan bijeenkomsten na schooltijd.
  5. Als wij komen meepraten lopen wij vaak inkomsten van een bijbaan mis. Compenseer dit!
  6. Wij participeren alleen op een duurzame manier (met terugkoppeling). Geen eenmalige plofparticipatie dus.

Participatie tijdens de corona-crisis

Waarover willen jongeren uit de jeugdhulp graag meepraten?

  1. Hoe kan ik mijn familie en vrienden veilig blijven zien? Het opstellen van (nieuwe) bezoekregels.
  2. Hoe maken we jeugdhulp mogelijk op 1.5 m?
  3. Het ontwikkelen van activiteiten voor jongeren.
  4. Geef ook aandacht aan de verschillende positieve dingen die gebeuren

Aanbevelingen

Betrek jongeren vanaf het begin bij het maken van beleid.

Geef jongeren een plek in het corona crisisteam of start een specifiek jongeren OMT.

Ontwikkel landelijke corona-richtlijnen voor de jeugdhulp.

Voorkom wachtlijsten. Zorg dat jongeren kunnen doorstromen naar een passende plek.

Voer het gesprek met ons over de maatregelen en luister naar onze behoeftes.

Laat alle hulpverleners met jongeren evalueren hoe het tot nu toe is gegaan tijdens de corona crisis. Bundel de uitkomsten en kijk wat er nu doorgezet kan worden om de positieve dingen te behouden. Bijvoorbeeld onderwijs op afstand op niveau, wat zorgt voor minder druk en meer rust.

Laat hulpverleners met jongeren een noodplan maken mocht er een tweede lockdown komen. Hoe kunnen hulpverlener en jongere contact houden? Maar ook: waar had de jongere het meeste last van en wat kan gedaan worden om daar de volgende keer minder last van te hebben?

Bedenk samen met jongeren dingen om eenzaamheid en verveling te voorkomen.
En zorg dat er meer duidelijkheid komt over onze toekomst zodat wij weten waar wij aan toe zijn.

We vragen om meer aandacht voor gemarginaliseerde groepen, waaronder jongeren in de jeugdzorg maar ook jongeren met een beperking of minderjarige nieuwkomers.

Dit artikel is gebaseerd op het samenwerkingsdocument en het corona-onderzoek van het JWB en aanbevelingen van Jong Doet Mee uit Den Haag.

Disclaimer: de foto bij dit artikel komt uit het archief en is gemaakt vóór de COVID-19 uitbraak.