Movisie Participatieprijs voor ExpEx

18 april 2016

Vrijdag 15 april is de vierde Movisie Participatieprijs uitgereikt met het thema ‘Deskundig door Ervaring’. De ExpEx hebben de derde prijs gewonnen van de jury en van het publiek! Ook hebben de ExpEx de aanmoedigingsprijs gekregen van het fonds Voorzorg Utrecht! De jury noemt ExpEx een vernieuwend en veelbelovend project. Uit het juryrapport: ‘ExpEx maakt een koppeling mogelijk voor jongeren die dat willen. Belangrijk daarbij is dat het verzoek hiervoor bij de jongeren zelf ligt.’ We zijn er heel blij mee!

ExpEx persbericht

ExpEx zijn Experienced Experts. In de regio’s Haaglanden, Gelderland, Dordrecht, Gouda en Gorinchem zijn jongeren met ervaring in de jeugdhulp getraind om ingezet te worden als ervaringsdeskundige. Ze kunnen maatje of luisterend oor zijn voor jongeren uit de jeugdhulp en adviseur voor hulpverleners en gemeenten.

In de GGZ en MO wordt vaak gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, maar in de jeugdhulp durfde men dat lang niet. Daar kwam verandering in toen het ExpEx-project is ontstaan op verzoek van jongeren uit de jeugdhulp. Zij geven al jaren aan dat zij graag meer gelijkgestemden tegen willen komen in de jeugdhulp. Maatjes die hen het gevoel geven dat zij niet de enige zijn, een goed voorbeeld kunnen zijn en een bron van hoop.

Resultaten

Jongeren die de training ‘Werken met je eigen ervaring als ExpEx’ hebben gevolgd groeien. Zij leren hun ervaring een positieve plek te geven in hun leven. Eén van de jongeren was dakloos toen ze begon met de training. Een jaar later woont zij zelfstandig, doet ze de opleiding voor ervaringsdeskundige, loopt ze stage bij een cliëntenorganisatie en is zij ExpEx-trainer. Ook instellingen en gemeenten hebben van de ExpEx geprofiteerd. Zij kregen meedenkkracht op casusniveau en hebben goede adviezen gekregen om hun beleid te verbeteren zodat het beter aansluit bij de wensen en behoefte van jongeren of bij hun leefwereld.

Besteding van de prijs

De gewonnen geldprijs gaan wij gebruiken om het project verder te ontwikkelen. Iedere ExpEx krijgt visitekaartjes en in de zomer gaan we een landelijk ExpEx-weekend organiseren. Zo leren de ExpEx uit de verschillende steden elkaar kennen en kunnen zij samen werken aan de doorontwikkeling. Verder willen wij een eigen website ontwikkelen met meer informatie over het project en een databank met alle ExpEx en hun deskundigheid.

Toekomstdromen

In opleidingen wordt geleerd dat het goed is om een zekere afstand te bewaren en jongeren niet te vertellen over je eigen levenservaringen terwijl jongeren dat juist wel graag willen, mits dit op een goede manier gedaan wordt. Daarnaast hopen wij dat alle jongeren uit de jeugdhulp een maatje kunnen krijgen die zelf ervaring heeft gehad en gemeenten en instellingen in de toekomst alleen nog maar beleid en projecten opzetten samen met ExpEx.

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland, JSO, en jongeren hebben het ExpEx-project ontwikkeld vanaf 2013. Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland (ZOG MH, nu Stichting KernKracht) heeft hun basistraining voor volwassenen samen met ervaringsdeskundige Mannus Boote en andere jongeren omgevormd naar een training gericht op de jeugdhulp. Het project wordt nu met andere organisaties, waaronder het JIT in Den Haag, Trivium Lindenhof in Dordrecht en Spectrum en Zorgbelang in Gelderland, doorontwikkeld en uitgerold.

Wilt u meer weten over de uitreiking van de participatieprijs van Movisie en het filmpje over project dat ze daar hebben laten zien?

Meer weten over het project?

Kijk naar het filmpje of in dit startdocument.