Moraya zingt ‘Dossier 107’

Moraya de Haan schreef het nummer Dossier 107 speciaal voor de voorstelling ‘Wat weet jij, wat weet ik?’. Een theaterstuk gebaseerd op ervaringen met privacy in de jeugdzorg.

Ik herinner me nog het moment dat ik het lied schreef. Alles viel op zijn plek. De tijd was rijp om het op papier te zetten. Een eerlijk stukje tekst op het juiste ritme. Met het doel iedereen er aan te herinneren dat het dossier wat op iemands bureau ligt over een echt persoon gaat.

Moraya
Moraya schreef dit nummer speciaal voor een theaterstuk gebaseerd op ervaringen met privacy in de jeugdzorg.

Ervaringstheater biedt Moraya en andere Experienced Experts (ExpEx) een podium om te spreken over hun verleden in de jeugdhulp. Een greep uit het verhaal van Moraya:

Als meisje van 11 begon het me echt duidelijk te worden. Ik ging van een kind, naar iemand met problemen. Veel mensen wisten over mijn bestaan. Ik had nog nooit zoveel mensen zien komen en gaan. Een reis door iemands leven. Allemaal in een dossier geschreven. Ineens moest ik oppassen met wat ik zei, want dan was de waarheid niet meer alleen van mij. Dan werd het herschreven en kon iedereen het lezen. Ik had voor alles wel een leugen klaarstaan. Totdat ik diegene tegenkwam die de moeite waard was. Iemand die mij zag. Iemand die naar iets onbelangrijks vroeg, iemand die wist wat mijn lievelingskleur was.

Moraya

Dit is het verhaal van Moraya en van vele jongeren in de jeugdhulp. Maar het is een universeel verhaal. Want wat is er belangrijker dan een veilige plek te hebben waar je wordt gezien, gehoord en gewaardeerd?

Binnen de jeugdhulpverlening is vertrouwen zo ontzettend belangrijk. Om een jongere in een persoonlijk proces te kunnen helpen moet er een band zijn. Zo’n band heb je niet zomaar met iedereen. Ik heb twee hulpverleners op mijn pad gekregen die ik nooit meer zal vergeten. En ik hoop dat er voor iedereen iemand is. Iemand die je vertrouwt.

Moraya

Moraya en alle andere ExpEx streven ernaar om de situatie te verbeteren voor jongeren die nu jeugdhulp ontvangen. Jij kunt hen helpen dit belangrijke doel te verwezenlijken. Door de videoclip te delen, kan jij met een kleine handeling een grote verandering teweeg brengen.

Bedankt!

Voor de totstandkoming van de geluidsopname en videoclip
gaat onze grote dank uit naar

  • ExpEx: Gerrit, Jamilla, Job, Mohini, Moraya, Rosa
  • AKJ vertrouwenspersonen: Alex, Caroline, Judith
  • Hulpverleners: Fleury, Karin, Sjenell, Suzanna
  • Camie Bonger, Mannus Boote
  • Tony Verdult, Neda Boin, Anders Vision
  • Jong & Je Wil Wat
  • Manifestpartners ‘In Goed Vertrouwen’
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties