MIND en ExpEx bieden coalitie petitie aan om eigen bijdrage jeugdzorg te voorkomen

17 mei 2022

Eigen bijdrage zal tot hogere kosten jeugdzorg leiden

Dinsdag 17 mei hebben cliëntenorganisatie MIND en jongerenorganisatie ExpEx de petitie ‘Stop bezuinigingen in de jeugdzorg’ aangeboden aan vertegenwoordigers van de regeringspartijen. Met name de plannen om een eigen bijdrage in te voeren en de behandelduur in te korten, moeten van tafel. Deze staan haaks op het doel om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. Invoering van een eigen bijdrage leidt tot meer zorgmijding en verhoogt juist de zorgkosten.

De petitie is sinds de start eind januari 11.898 keer ondertekend en wordt gesteund door 20 organisaties die zich inzetten voor de geestelijke gezondheid in Nederland. Initiatiefnemers MIND en ExpEx wijzen erop dat de genoemde eigen bijdrage voor jeugdzorg in het Coalitieakkoord haaks staat op de tegelijk genoemde bestrijding van kansenongelijkheid en het bevorderen van mentale gezondheid.

Kinderen en jongeren ervaren al veel drempels om hulp te vragen en te vinden bij dringende psychische klachten. Het heffen van een eigen bijdrage is een extra obstakel, want veel ouders kunnen het niet betalen. Hierdoor krijgen juist de meest kwetsbaren geen psychische hulp.

Hannah Hollestelle, voorzitter van ExpEx: “De eigen bijdrage zal problemen gaan geven in veel situaties – zoals schulden, kinderen en jongeren die zonder medeweten van ouders zorg ontvangen, en kinderen en jongeren die jeugdzorg ontvangen binnen het gedwongen kader. Hierbij is veel maatwerk nodig, wat het uitvoeringskader onmogelijk maakt en zorgt voor onnodige administratieve- en uitvoeringskosten.”

Leren van het verleden

Al eerder werd een eigen bijdrage ingevoerd met alle gevolgen van dien. In 2012 voerde toenmalig minister Schippers deze in voor volwassen ggz-behandelingen. Een demonstratie op het Malieveld, veel publiciteit en een bodemprocedure tegen de Staat zorgden er destijds voor dat de eigen bijdrage in 2013 alweer werd geschrapt.

MIND Directeur Marjan ter Avest: “Bovendien is het een discriminerende maatregel; kinderen die somatische zorg nodig hebben zoals de tandarts of de huisarts krijgen dit vergoed, maar kinderen met psychische problemen of een beperking moeten de zorg en hulp zelf betalen.”

Uit onderzoek bleek bovendien dat de tijdelijke invoering van de eigen bijdrage tot zorgmijding en een toename van dwangzorg en crisiszorg leidde. In plaats van de beoogde kostenbesparing bleek de maatregel te leiden tot kostentoename: Hogere eigen bijdrage ggz leidde tot meer gedwongen opnames (bron: NOS). Onbehandelde problematiek door mijding van jeugdzorg zal opnieuw de klachten vergroten en tot hogere zorgkosten leiden.

Input Kamerdebat

Op dinsdag 17 mei debatteert de Eerste Kamer over de jeugdzorg en op woensdag 18 mei de Tweede Kamer. Cliëntenkoepels MIND en Ieder(In) stuurden de kamer afgelopen week via een brief input. Hierin pleiten we om niet in te stemmen met het voorgenomen onderzoek, en niet in te stemmen met de mogelijkheid van de heffing van een eigen bijdrage of het inkorten van de behandelduur. Dit zet de deur immers al op een kier voor zulke maatregelen.