Luister naar kinderen en jongeren in coronatijd

16 september 2020

Kinderen en jongeren voelen zich niet gehoord bij de beslissingen die over hen worden genomen rondom de coronamaatregelen. Dat is onrechtvaardig. Kinderen, jongeren en jongerenorganisaties delen daarom in dit statement hoe de maatregelen hun leven veranderen en waar zij zich zorgen over maken. Ook geven zij adviezen aan iedereen die met jeugd te maken heeft.

De coronamaatregelen kunnen heftig zijn voor kinderen en jongeren, bijvoorbeeld als scholen dichtgaan of als ze niet meer kunnen sporten. Veel jongeren maken zich zorgen, over onder andere hun studie, geld, contact met anderen en gezondheid. Door dit uit te leggen en begrip te vragen, willen zij ervoor zorgen dat ze meer mogen meepraten en meebeslissen. Bijvoorbeeld over de mondkapjesplicht op scholen of bezoekregels in jeugdhulpinstellingen.

Duidelijkere informatie

Ook willen kinderen en jongeren duidelijker worden geïnformeerd. Zodat ze het nut inzien van maatregelen en ze zich er daardoor beter aan houden. Ook kunnen ze meedenken over wat wél kan. En als jongeren een fout maken, dan is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan, in plaats van met de vinger te wijzen.

Praat met jongeren op het niveau van jongeren, dat ze ook gebruiken om anderen te bereiken. Via social media of een WhatsApp nummer waarmee een raadslid een gesprek kan voeren met jongeren over corona.

Positieve invloed

De coronatijd heeft ook positieve invloed. Zo hebben kinderen en jongeren meer tijd voor familie, zijn ze geduldiger en houden ze meer rekening met anderen. Ze proberen niet te veel over corona na te denken, laten het over zich heen komen en wennen eraan om weinig fysieke contacten te hebben.

ExpEx

ExpEx vindt het belangrijk dat dit statement met zoveel mogelijk mensen wordt gedeeld en zet zich in om samenwerking met jongeren uit de jeugdzorg te verbeteren. Wij doen dat door met ExpEx in gesprek te gaan over hun ervaringen met en adviezen over de coronacrisis en de signalen die zij horen vanuit hun omgeving. Deze communiceren we vervolgens naar onze samenwerkingspartners, gemeenten, de regionale en landelijke overheid en via social media voor alle anderen die daar baat bij kunnen hebben. Hiervoor trekken we ook vaak gezamenlijk op met andere organisaties, zoals we met Generation Youthcare aandacht hebben gevraagd voor huisvesting en participatie.

Lees het statement waarin we vertellen waar wij ons zorgen over maken en adviezen geven: Laat kinderen en jongeren meebeslissen in coronatijd.

Het statement is gemaakt door kinderen en jongeren via de samenwerkende organisaties Save the Children, ExpEx, JongPIT, JongWijs, Jeugdwelzijnsberaad, Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Kinderrechtencollectief, de Kindertelefoon, het LAKS, MIND, de NJR, Stichting Alexander en Samah.

De foto bij dit artikel komt uit het archief, en is gemaakt vóór de COVID-19-uitbraak.

Downloads