Listen to us! podcast met Mohini en Mannus

30 december 2021

In deze podcast gaat Suroesh Jazayeri in gesprek met Mohini Awadhpersad en Mannus Boote. Wat betekent ervaringsdeskundigheid voor hen? En hoe kan ervaringsdeskundigheid ervoor zorgen dat hulpverleners en jongeren dichterbij elkaar komen en gelijkwaardiger worden? Hoe kunnen hulpverleners hun ervaringskennis inzetten? Wat levert dit professionals in de jeugdhulp op? Wat is het effect hiervan op de jongeren?

Mohini is al vanaf haar 16e bezig de jeugdhulp te verbeteren. Gedreven door eigen ervaring strijdt ze voor liefdevolle zorg. Een missie waar ze zich ook als ervaringsprofessional voor inzet.

Wat als we kinderen meer liefde geven in plaats van regels, structuur en straf? Daar lossen we veel meer mee op.”

Mannus geeft onder andere ExpEx trainingen. De kans die hij gekregen heeft om van zijn ervaring zijn werk te maken, geeft hij graag door aan andere jongeren. En Mannus richt zich op verbetering van beleid. Want ervaringsdeskundigheid gaat niet alleen over problemen en negatieve ervaringen, maar ook over oplossingen.

Hulpverlening is vooral gericht op problemsolving. Laten we ons meer richten op het benutten van talenten van jongeren.

Luister naar Mannus en Mohini in de podcast Listen to us!

Listen to us! Is een reeks van podcasts over uiteenlopende thema’s in de jeugdhulp: onderwijs, jeugdhulp gesloten setting, kleinschalige opvang, jongereninitiatieven. Elke keer met een ander onderwerp, maar steeds vanuit de insteek: samenwerken met jongeren, hoe dan?! En hoe draagt dit bij aan steeds betere jeugdhulp? De podcastserie Listen to us maakt onderdeel uit van het project Jongere als stakeholder in jeugdhulp en is onderdeel van het programma StroomOP.