Jongeren onderzoeken ervaringsdeskundigheid

Binnen de jeugdhulp wordt steeds vaker de kennis van jongeren met ervaring in de jeugdhulp ingezet. Maar wat is ervaringsdeskundigheid? En wat werkt wel én niet in de praktijk? Vanuit een samenwerking tussen Stichting Alexander, ExpEx en het Nederlands Jeugdinstituut gaan ervaringsdeskundige jongeren zélf met deze vragen aan de slag.

Om in beeld te krijgen hoe jongeren de definitie en de positie van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp voor zich zien, gaat een groep jongeren een participatief jongerenonderzoek uitvoeren onder begeleiding van Stichting Alexander. ‘Participatief jongerenonderzoek is dé manier om de ideeën, wensen en ervaringen van jongeren op tafel te krijgen’, aldus Leo Rutjes, directeur van Stichting Alexander. Ook de samenwerking tussen jongeren, beleidsmakers en professionals wordt in het onderzoek in beeld gebracht.

Voor en door jongeren

Bijzonder aan deze vorm van onderzoek is dat de jongeren zelf leidend zijn in het vormgeven, opzetten, uitvoeren en implementeren van het onderzoek. ‘Jongeren hebben behoefte aan goede voorbeelden, betere jeugdhulp en perspectief. Ervaringsdeskundigen kunnen hier een goede bijdrage aan leveren’, vertelt Mannus Boote, ervaringswerker bij ExpEx. De jongeren worden opgeleid om data te verzamelen, focusgroepen te organiseren en interviews af te nemen.

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek leidt tot inzichten; hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid er in de jeugdhulp uit moet zien volgens jongeren en welke ervaring zij hebben met de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. ‘Ervaringskennis is een belangrijke kennisbron, naast wetenschappelijke kennis en praktijkkennis’, vertelt Nikki Udo, medewerker van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Dat de resultaten en adviezen vanuit jongeren worden opgesteld, is heel waardevol. Zij zijn tenslotte de experts.’

De uitkomsten van het onderzoek volgen eind 2020.

Meedoen

Zet jij deze ervaring weleens in om mee te praten over beleid of praktijk en/of als buddy? Jongeren met ervaring in de jeugdhulp die interesse hebben om als jongerenonderzoeker aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met Stichting Alexander, via info@st-alexander.nl.

Downloads