Jason is verkozen tot Amsterdammer van het jaar

17 mei 2022

Burgemeester Halsema noemde Jason een rolmodel van veerkracht en weerstand rolmodel voor andere jongeren. Halsema: Jason heeft het aangedurfd, en dat vind ik heldhaftig, de omstandigheden waarin hij opgroeide en het onrecht in de jeugdzorg, en het is onrecht, ik ben dat zo met je eens, kenbaar te maken”.

Jason: “Het is niet alleen mijn eigen verdienste, maar ook van heel veel mensen om me heen. Heel veel jongeren hebben zich ingezet en het is ook mogelijk geweest ook door iedereen die heeft willen luisteren.”

Gesloten jeugdzorg
Het afgelopen half jaar heeft Jason zich onafgebroken ingezet op het gebied van gesloten jeugdzorg. In november werd de documentaire ‘Jason’ vertoond. Kort daarop volgde de campagne met Het Vergeten Kind, welke134 handtekeningen opleverde.

Hiermee zijn hij en andere ExpEx naar de staatssecretaris gegaan en sindsdien staat het ook op de kaart in de Tweede Kamer, een motie om de gesloten jeugdzorg werd zelfs kamerbreed aangenomen. De staatssecretaris heeft aangekondigd nog voor de zomer te komen met een plan om gesloten jeugdzorg af te bouwen en alternatieven op te bouwen.

Jason: “We willen dat gesloten jeugdzorg instellingen worden omgebouwd naar kleinschalige woonvoorzieningen waar maximaal zes personen wonen en waar zorg, aandacht en scholing is om het leven weer op te pakken.”

Dankzij Het Vergeten Kind hebben we vanuit ExpEx de ervaringslijn kunnen starten. Waar jongeren met ervaring in de gesloten jeugdzorg in gesprek kunnen gaan met ervaringsdeskundigen. Volg ons op Instagram: www.instagram.com/ervaringslijn!

Werk als ervaringsdeskundige
Voor Stichting ExpEx werkt Jason als ervaringsdeskundige en is hij inzetbaar voor opdrachten. Zo spreekt hij op congressen, met studenten, over jeugdbeleid met gemeenten, de politiek en hulpverlenersorganisatie.

Jason: “We moeten maatschappelijk draagvlak creeeren. De positie van ervaringsdeskundigen kan sterker. We moeten structureel betrokken worden bij organisaties en niet alleen aan het begin of het einde gevraagd worden om er nog iets over te zeggen.”

Jason wordt hoogleraar
Naast zijn kruistocht voor een beter jeugdzorgbeleid werkt Jason op een adviesbureau in het sociaal domein en studeert hij psychologie.

Jason: “Ik wil hoogleraar en lector in de jeugdzorg worden om op een andere manier invloed te hebben. Ik heb het gevoel dat ik nu kleingehouden word.”