Hulphonden van (en met hun) ExpEx in de media

7 februari 2024

Een groeiend aantal ExpEx vormt een team met een hulphond. Twee van hen waren recent in de media.

Alynda en Boika in de krant

Voordat hulphond Boika bij Alynda kon komen, voerde onze Haagse coördinator al een lange strijd om het opleidingstraject vergoed te krijgen. Destijds werd ze geïnterviewd om haar crowdfunding kracht bij te staan, nu is er een follow up-interview.

In het eerste interview vertelde Alynda dat een psychosociale assistentiehond een laatste redmiddel voor haar zou zijn. Hierin vertelt ze over een gemiddelde doordeweekse dag voordat Boika in haar leven kwam: “Ik werk veertien uur per week als projectcoördinator bij ExpEx, een organisatie die jongeren met ervaring in de jeugdhulp inzet als maatje van leeftijdsgenoten of als adviseur van instellingen en overheden. Daarvoor moet ik met het openbaar vervoer naar Den Haag. Menigeen stapt gewoon in de trein of bus en gaat naar school dan wel werk, voor mij is dat een hele strijd. Ik zit soms huilend van angst in de trein. Moeilijk te begrijpen misschien, maar het is een probleem waar ik mee te dealen heb. Als het echt niet gaat, bel ik een hulplijn -mijn moeder of vrienden- of slik ik een chillpil, maar het is iedere keer weer een hele overwinning als ik op de plek van bestemming aankom. Ook op het werk zelf voer ik soms dezelfde strijd. Een hulphond zou me kunnen kalmeren. Hij herkent de signalen, stelt me met zijn gedrag gerust en biedt me veiligheid.”

En nu, anderhalf jaar later trekken Alynda en Boika 24/7 met elkaar op. “Ze gaat ook mee naar Den Haag, waar ik een aantal uur per week werk als projectcoördinator bij ExpEx. Ik reis met het openbaar vervoer. Voorheen was dat een hele strijd. Ik zat regelmatig huilend van angst in de trein. Dat gaat met Boika al veel beter. Ik ben helemaal op haar gefocust, wat voor mij optimaal werkt. Ze stelt me gerust. Ze vormt een ware steun voor mij, biedt me veiligheid en helpt me om mijn grenzen te bepalen. Ik heb pas geleden zelfs meegespeeld tijdens een theateroptreden. Iets wat ik eerder nooit zou hebben gedaan, maar doordat zij er bij was durfde ik de stap te zetten.”

Lees hier verder over hoe het nu gaat met Alynda en Boika.

Mylèn en Sky op televisie

Het programma Kassa besteedde in de uitzending aandacht aan psychosociale assistentiehonden. De nadruk lag enerzijds op de waarde van deze hulphonden en anderzijds op de oneerlijke en lastige financieringssituatie. En laat er nu net een belangrijk onderzoek lopen dat zich focust op precies deze dingen waar drie ExpEx en hun hulphonden onderdeel zijn van het onderzoeksteam. Vanwege diens rol in het onderzoek was ExpEx Mylèn met hulphond in opleiding Sky te gast in het programma, gesterkt door Gunou met haar hulphond Solo en onderzoeker Steffie van der Steen.

Gunou vertelde over het verschil dat Solo voor haar heeft gemaakt in haar herstelproces. Van klinische opnames naar zelfstandig wonen zonder begeleiding. Helaas heeft het ruim twee jaar moeten duren voordat de financiering voor Solo rond was. Mylèn gaf aan dat de keuze voor een hulphond voor die “een laatste life line” was in tijden van langdurige suïcidaliteit.

Steffie legt meer uit over het onderzoek. “Wij vragen jongeren welke verandering zo’n psychosociale hulphond biedt in hun leven. We vragen ook voor wie en wanneer een hulphond passend is, onder andere aan jeugdhulpprofessionals. En we vragen gemeenten en zorgverzekeraars wat zij nodig hebben om te kunnen beslissen of een vergoeding voor een hulphond voor iemand passend is.”

Binnen een week had de onderzoeksgroep ruim 130 ingevulde vragenlijsten ontvangen, wat aangeeft hoe zeer dit onderwerp speelt onder jongeren (16-30 jaar). 84 van hen had problemen ervaren bij het financieren van hun hulphond. “Dat betekent niet dat de rest dat niet had. Die gingen gelijk op een andere optie over, dat is dan vaak crowdfunding of een lening.”

Lees meer over dit onderzoek in het bericht ExpEx als onderzoekers.