ExpEx Utrecht in de spotlight

3 april 2024

Bij de ExpEx Nieuwjaarsbijeenkomst op 28 januari 2024 werd gevraagd naar successen uit de regio. Daar hebben wij bij ExpEx Utrecht wel een antwoord op.

Investeren in relatie met partners (draagvlak) 

Met vier ontwikkelsessies per jaar bouwen we samen met de partners aan een platform in Utrecht voor ervaringsdeskundige jongeren. We verzamelen uitdagingen en successen in het samenwerken met ervaringsdeskundige jongeren en hun positie binnen organisaties; we spreken ons uit over onze visie op ervaringsdeskundigheid; we benoemen de meerwaarde voor partnerschap met ExpEx Utrecht; we bepalen samen de Ontwikkelagenda én we gaan in op vragen, dilemma’s en uitdagingen bij de partners in het samenwerken met ervaringsdeskundige jongeren. 

Steeds meer opdrachten/aanvragen 

Eind 2022 hebben de eerste jongeren bij ExpEx Utrecht hun certificaat behaald. De partners van ExpEx Utrecht kunnen vanaf dat moment aanvragen indienen en met de jongeren samenwerken. Het aantal aanvragen neemt steeds meer toe. Niet alleen van partners, maar ook van andere organisaties die de samenwerking zoeken met ervaringsdeskundige jongeren.

Shannon is officieel trainer 

Tadaaaaa, onze co-trainer Shannon is nu officieel hoofdtrainer! Ze heeft mogen leren wat haar sterke kanten zijn en welke eigenschappen van een co-trainer aanvullend zijn. Shannon is een ster in het levvelen en coachen van jongeren. Ze zorgt voor energie, dynamiek, grappen, heeft aandacht en is strijdlustig. 

Doorontwikkeling EHBJ-box + uitdelen groepen

De bedenkster van het concept EHBJ-box is Eline van Dam. EHBJ staat voor Eerste Hulp Bij Jeugdzorg. Samen met andere jongeren en in samenwerking met Netwerk Beter Samen bedacht Eline het wat de inhoud van de EHBJ-boxen en deelde ze deze uit in Flevoland. 

Geïnspireerd door Eline’s EHBJ-boxen hebben jongeren bij ExpEx Utrecht een EHBJ-box samengesteld en informatie geschreven voor de jongeren. Bij drie instellingen zijn in totaal 60 EHBJ-boxen aan jongeren gegeven. 

De EHBJ-boxen zijn een mooi aanknopingspunt voor gesprekken met jongeren (en begeleiders) over wat volgens jongeren in de EHBJ-box zou moeten. Een tipje van de sluier: iets zachts, een knuffel of dekentje scoort bij veel jongeren hoog.

Workshops 

Bij Jeugd Centraal zijn twee workshops gegeven: gelijkwaardig samenwerken en een workshop over juridische kwesties.

Bij De Rading leverde de workshop Gelijkwaardig Samenwerking interessante uitwisseling op tussen jongeren en begeleiders. Want wat versta je onder gelijkwaardig samenwerken? Betekent gelijkwaardig samenwerken dat je je zin krijgt? En wat heeft respect te maken met gelijkwaardig samenwerken?

ExpEx Noah in de campagne voor Het Vergeten Kind 

Noah heeft meegewerkt aan de campagne van Het Vergeten Kind. Zo stoer om te zien hoe hij het opneemt voor jongeren die niet gehoord worden. Publiciteit? Noah durft dat aan en weet wat hij kwijt wil.

2e groep in december geslaagd 

In december 2023 is de tweede ExpEx training afgerond. Acht jongeren behaalden hun certificaat en zijn gemotiveerd om zich in te zetten o.a. als buddy, adviseur, voorlichter, onderzoeker. 

Samenwerking Hellen en Shannon

En tot slot: vanaf april 2023 werken Hellen en Shannon samen bij ExpEx Utrecht. In hun samenwerking hebben ze al snel ontdekt wat hen bindt: hun gemeenschappelijke drive om jongeren een podium te geven en te versterken, hun waardering voor de inzet van jongeren om vanuit hun persoonlijke ervaring en levenslessen de jeugdzorg en jeugd-ggz te verbeteren, de creativiteit onder de jongeren. En ze zien waarin ze elkaar aanvullen: zo helpt bijvoorbeeld het organisatievermogen van de één bij de heerlijke chaos en dynamiek van de ander. Zorgt de ervaringsdeskundigheid van de één dat de stem en ervaring van de jongeren altijd het vertrekpunt is.