ExpEx Training van start voor Flevolandse jongeren

26 september 2019

Van jongere in de jeugdhulp naar hoopverlener

Deze week is de eerste groep jongeren gestart met de training tot ervaringsdeskundige (ExpEx). Jongeren die in hun jeugd voor pittige uitdagingen hebben gestaan, zoals uithuisplaatsing, verslaving, uitval op school, psychische problemen en/of het meemaken van een vechtscheiding. Ze hebben een rugzak vol ervaringen die ze kunnen inzetten om de jeugdhulp te verbeteren. En daar is het hen om te doen; de ellende die zijzelf hebben gehad, ombuigen tot iets positiefs voor jongeren nu en later.

Training

Dit najaar volgen de jongeren een training van 12 weken. Hierin kijken ze naar hun eigen ervaring en die van de mede-cursisten. Hoe zet je je kennis en ervaring nu op een juiste manier in tijdens de begeleiding van andere jongeren of in het geven van advies aan organisaties? Hier gaat de training op in. Het enthousiasme voor de training was zó groot, dat er een wachtlijst voor een tweede training is aangemaakt. In totaal zijn nu 12 heel gemotiveerde jongeren uit heel Flevoland gestart.

De ExpEx als hoopverlener en adviseur

Volgens planning zijn de ExpEx half december getraind. De samenwerking tussen de ExpEx als hoopverlener voor andere jongeren, of als gesprekspartner/adviseur voor hulpverleners en organisaties kan dan echt plaatsvinden. ExpEx zijn er dus voor beide groepen; voor jongeren en voor professionals en beleidsmakers. Mooi weetje: ook al zijn de ExpEx nog niet getraind, de eerste aanvragen komen al sinds het voorjaar binnen.

ExpEx inzetten?

Voor meer informatie over het samenwerken met ExpEx en/of de toekomstige mogelijkheden binnen jouw eigen netwerk? Neem contact met ons op (e.deruigh@cmo-flevoland.nl of 0320-244259) of kijk op www.expex.nl

Initiatief van…

Het initiatief voor ExpEx Flevoland is genomen door Zorglandschap Jeugd Flevoland, Windesheim en CMO Project & Advies. Met de werkgroep vol ambassadeurs werkzaam in de jeugdhulp in Flevoland wordt de nabije en verdere toekomst van ExpEx in Flevoland neergezet.