ExpEx steunt voorstel om pleegzorg mogelijk te maken voor jongeren uit instellingen

25 september 2022

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld zet zich actief in om de Jeugdzorg te verbeteren. In september 2022 diende ze een amendement in om in de Jeugdwet vast te leggen dat pleegzorg standaard kan worden verlengd voor jeugdzorgjongeren tot 21 jaar.

Want ook voor jongeren in een instelling is het niet makkelijk om zomaar op eigen benen te staan als je 18 jaar wordt. Veel jongeren hebben ondersteuning, stabiliteit en een plek om te wonen nodig. Een pleeggezin kan dat bieden en daarom vinden we dat het mogelijk moet zijn om na je 18e pleegzorg te krijgen als je dat nodig hebt. Ook met de begeleiding en pleegvergoeding die daarbij horen. 

Hoewel we het liefst de Big 5 verankerd zouden zien, steunen we dit voorstel vanuit ExpEx natuurlijk. Samen met JongWijs, Jeugdwelzijnsberaad en de Nationale Jeugdraad vormen we Generation Youthcare en hebben we een ondersteunende brief opgesteld om het voorstel kracht bij te zetten.

Je kunt hieronder de brief lezen: